Meer breedbandinternet, meer hate crimes

kijkmagazine

30 September 2015 16:00

Draadloze breedbandrouter

Naarmate meer mensen breedbandinternet hebben, vindt er meer racistisch geweld plaats, zo constateren Amerikaanse onderzoekers.

Het aantal racistische sites is sinds 2000 verzesvoudigd. Heeft dat ook geleid tot meer hate crimes, oftewel: meer doorgaans gewelddadige misdaden met racistische of andere, op vooroordelen gebaseerde motieven?

Dat besloten Jason Chan, Anindya Ghose en Robert Seamans te onderzoeken, onder meer uitgaand van gegevens van de FBI. Hun conclusie: voor elke breedbandprovider die er per gebied bij komt, stijgt het aantal hate crimes zelfs in hun meest voorzichtige schattingen met 21 procent. Voor de VS komt dat neer op een kleine negenhonderd extra misdaden per jaar – met name in gebieden waar toch al relatief veel racisme voorkwam.

Internet zou op twee manieren kunnen leiden tot meer racistisch geweld, stelt Chan in een video-interview. Ten eerste zouden allerlei bedenkelijke groeperingen dankzij internet effectiever nieuwe mensen kunnen werven en beter hun misdaden kunnen plannen. Ten tweede zouden individuen door teksten op internet overtuigd kunnen worden om als lone wolf een misdaad te plegen. En dat laatste is met name het geval, concluderen Chan, Ghose en Seamans.

Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in MIS Quarterly, een wetenschappelijk tijdschrift over de IT-sector.

Bronnen: University of Minnesota via EurekAlert en YouTube, Forensic Magazine


Meer Mens