Colofon

Uitgever: Pim Osterhaus

Redactie: André Kesseler, Naomi Vreeburg, Laurien Onderwater

Beeldredactie: Margriet Bokeloh

Redactie-assistentie: Lysette Dammers

Marketing: Talitha Marges, Natasja Ramautar (natasja.ramautar@ext.newskoolmedia.nl)

Sales: René Zaaijer|New Skool Media, sales@newskoolmedia.nl of bel 06 – 57 94 91 17 (let op: alléén sales gerelateerde vragen)

Vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met klantenservice@kijkmagazine.nl of telefonisch 085 – 888 56 61

KIJK is een uitgave van Populaire Wetenschap BV dat onderdeel is van New Skool Media.

© 2020 Populaire Wetenschap BV. Onder voorbehoud van alle rechten.

Auteursrecht: ‘Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.’

Uitsluiting aansprakelijkheid: ‘De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.’

KIJK is een geregistreerd merk van New Skool Media.

KIJK editie 11 - 2021
Nieuwste editie

Met onder andere: Worden robots ooit autonoom? - Bijdehante beestjes - Tech-toys