Colofon

Uitgever: Léon Bouwman

Redactie: André Kesseler, Laurien Onderwater, Naomi Vreeburg, Tim Tomassen

Beeldredactie: Vrhl Content en Creatie

Redactie-assistentie: Lysette Dammers

Marketing: Arjan van Rijn ([email protected])

Sales: René Zaaijer|New Skool Media, [email protected] of bel 06 – 57 94 91 17 (let op: alléén sales gerelateerde vragen)

Vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met [email protected] of telefonisch 020 – 894 56 66

KIJK is een uitgave van Populaire Wetenschap BV dat onderdeel is van New Skool Media.

© 2022 Populaire Wetenschap BV. Onder voorbehoud van alle rechten.

Auteursrecht: ‘Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.’

Uitsluiting aansprakelijkheid: ‘De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.’

KIJK is een geregistreerd merk van Roularta Media Nederland.