Het nieuwe streven van de Rotterdamse haven

KIJK-redactie

02 January 2014 11:00

De grootste ter wereld zijn ze niet meer, maar de Rotterdamse haven wil graag de duurzaamste zijn. Vooral Maasvlakte 2 is een stap in de goede richting. Dat vinden zelfs vroegere tegenstanders, zoals Milieudefensie. Al zijn er nog wat punten van kritiek.

Op de net aangelegde Tweede Maasvlakte van de Rotterdamse haven zal het waarschijnlijk nog lang stil blijven. Niet omdat er vanaf volgend jaar geen duizenden schepen gelost en geladen gaan worden, maar omdat dat voor een groot deel volautomatisch en elektrisch gebeurt. Containerstuwadoor APM Terminals heeft zijn kraanwerkers voortaan op kantoor zitten, waar ze op afstand de computergestuurde kranen bedienen die de containers van de schepen halen. Met het gewicht van de geloste containers kan stroom worden opgewekt, waarmee onbemande elektrische wagentjes worden aangedreven die de lading over de kade naar de opslagplaatsen rijden.

Deze futuristische, groene containerterminal is een van de tientallen duurzame projecten waarmee de haven van Rotterdam zich wil onderscheiden als de meest efficiënte en milieuvriendelijke haven ter wereld, met de Tweede Maasvlakte als uithangbord. Bij de aanleg en het ontwerp van de nieuwe Maasvlakte werden tal van duurzame principes toegepast. Zo werd gekozen voor een gestroomlijnde vorm om zo min mogelijk impact op de natuur te hebben, werden zand en stenen van de oude Maasvlakte hergebruikt en werden er plaatsen op de zeewering gereserveerd voor windmolens.

Maar ook de exploitatie van de haven verliep langs duurzame lijnen. Bedrijven die zich willen vestigen, moeten voldoen aan een aantal strenge milieueisen, zoals hergebruik van elkaars restwarmte, afvalstoffen en halffabrikaten en afspraken over luchtverontreiniging, geluidshinder en duurzaam transport. Vanaf dit jaar worden Maasvlakte 1 en 2 samen de strengste milieuzone van Europa, waar alleen de schoonste vrachtwagens mogen rijden – al het andere vrachtverkeer wordt er geweerd. En in 2025 mogen er alleen binnenvaartschepen met schonere motoren varen.

Dit is het begin van een artikel, te vinden in KIJK 2/2014. Dit nummer ligt in de winkel van 9 januari tot en met 5 februari.

Meer informatie:

Tekst: Abhinabha Tangerman

Beeld: Koos Hauser


Meer Artikelen