De gasrotonde: redder van onze gaseconomie?

KIJK-redactie

23 July 2014 13:00

Nederland heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe manier om ook in de toekomst geld te verdienen aan aardgas. Met de zogenoemde gasrotonde zullen we gas vanuit de hele wereld Europa in pompen. Een veelbelovend plan, maar eerst moeten de nodige technische hindernissen worden genomen.

Meer dan 10 miljard euro verdient Nederland jaarlijks aan de verkoop van aardgas aan het buitenland. Dat gas is vooral afkomstig uit Groningen en deels uit Rusland en Noorwegen. Nu de Groningse gaswinning met steeds meer moeite en gerommel gepaard gaat, wordt pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk ons land is van die aardgasbaten. Het vooruitzicht dat we van gasverkopers in tandeloze gasafnemers veranderen, bezorgt zowel de overheid als de energiesector koude rillingen.

Dé manier om dat doemscenario af te wenden: de gasrotonde. Het plan is om aardgas uit allerlei bronnen te verzamelen en door te sluizen naar andere landen. Niet alleen via pijpleidingen vanuit Rusland, maar ook in vloeibare vorm vanuit landen over de hele wereld. Het ijskoude LNG (liquefied natural gas) wordt dan met tankers aangevoerd en in Rotterdam opgeslagen in de Gate Terminal. Eenmaal opgewarmd kan dat gas ons leidingnet in. Of het kan in vloeibare vorm worden vervoerd naar LNG-tankstations in Nederland en elders.

De gasrotonde moet leiden tot miljardeninvesteringen door het bedrijfsleven, en tot een veelvoud aan opbrengsten door nieuwe economische activiteiten. Bovendien heeft het plan groene randjes: ook biogas kan de gasrotonde worden ingesluisd. Denk aan een veehouder die methaan onttrekt aan zijn gierput. Daarnaast is het de bedoeling om diesel als brandstof in de transportsector geleidelijk te vervangen door LNG. Dit zou de uitstoot van koolstofdioxide en fijnstof drastisch verlagen. Kortom, de Nederlandse gaskraan blijft een geldkraan, en nog een groene ook. Helaas is die kraan zelf daar niet helemaal klaar voor.

Dit is het begin van een artikel te vinden in KIJK 9/2014. Dit nummer ligt in de winkel van 24 juli tot en met 20 augustus.

Erratum:

  • In dit artikel in KIJK 9/2014 is op pagina 66, linksonder, per abuis een warmteset van stadsverwarming afgebeeld in plaats van een gasgestookte CV-ketel. Met dank aan Gerald Brookhuis voor het melden van deze fout.

Meer informatie:

Tekst: Enith Vlooswijk

Beeld: Diederik van der Laan/NF/ANP


Meer Artikelen