‘Recycling verbruikt óók veel energie’

Marysa van den Berg

29 July 2011 13:00

Recycling

Recycling zou het energiegebruik terugdringen, doordat producten niet vanaf het begin hoeven te worden geproduceerd. Maar hoe zit het dan met de energie die het recyclingproces zelf gebruikt?

Henk Moll, hoogleraar op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, zegt daarover: “Bij hergebruik is ook veel extra energie nodig, terwijl energiegebruik eigenlijk een groter milieuprobleem is dan materialen en afval. Materialen zijn met enkele uitzonderingen niet schaars, en het gebruik ervan leidt weliswaar tot milieuproblemen, maar hooguit op lokale schaal. En dat terwijl olievoorraden zich bevinden in politiek instabiele landen en bovendien dreigen op te raken.”

Dat energiegebruik zit hem in het inzamelen van afval, verwerken, zuiveren, en opwerken tot herbruikbare materialen. Vaak kost dat minder energie dan het produceren van nieuwe materialen, maar niet altijd. “Het scheelt per materiaal of en hoe zinnig recycling daarvan is”, zeg Moll. Bij hergebruik van ijzer is recycling slim: het scheelt de helft aan energie ten opzichte van het volledig nieuw maken van het product. Dat is bij papier wel anders. Moll: “Hergebruik van papier bespaart vooral bomen, maar betrekkelijk weinig energie.”

Dit is een fragment uit de rubriek ‘5 bedenkingen bij recyling’, te vinden in KIJK 9/2011. Dit nummer ligt in de winkel van 29 juli tot en met 25 augustus.

Erratum:

  • In deze rubriek stellen we onder het kopje ‘Downcycling’ dat van gerecycled glas geen nieuwe flessen en potten worden gefabriceerd. Met een deel van het glas gebeurt dit echter wel, meldt Jurriaan Spoel. Deze fout is er overigens bij de eindredactie in geslopen; de auteur treft dus geen blaam!

Meer informatie:


Meer Artikelen