Twee derde varkensboeren drager van MRSA

Laurien Onderwater

05-02-2016 11:00:33

MRSA varkensboeren

63 procent van de Nederlandse varkensboeren is besmet met MRSA, een antibioticaresistente bacterie. Dit hoge percentage kan in de toekomst een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

MRSA – afkomstig van vee – komt voor bij bijna twee derde van de varkensboeren en bij 10 procent van hun gezinsleden, terwijl van de gemiddelde Nederlander slechts 0,1 procent drager is van de bacterie. Ook 15 procent van de Nederlandse varkensslachters, die in aanraking komen met nog levende varkens, zijn besmet met MRSA. Dat blijkt uit onderzoek waarop Brigitte van Cleef op 4 februari promoveerde bij VUmc.

Risicofactoren

Boeren raken vooral besmet met MRSA doordat ze wonen en werken op een boerderij waar de bacterie voorkomt. MRSA kan zowel via varkens als stof (in stallen) worden overgebracht. Hoe vaker en intensiever de boer in contact komt met varkens, des te groter is de kans dat de boer ook met MRSA besmet raakt.

Dragers van de MRSA-bacterie merken meestal niet dat ze zijn besmet. De bacterie vormt pas een probleem wanneer er een infectie optreedt. MRSA is ongevoelig voor de meest gebruikte antibiotica, zoals penicilline. Zo kan een onschuldig wondje erg gevaarlijk worden zodra het met MRSA is geïnfecteerd.

Bovendien bestaat de vrees dat MRSA door genetische veranderingen nog ongevoeliger wordt, wat er op de lange termijn voor zorgt dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn. Er zijn nu nog enkele middelen, waaronder Vancomycine, die de MRSA-bacterie kunnen doden.

Minder antibioticagebruik

Om niet te worden besmet met de MRSA-bacterie, is het voor de varkensboeren raadzaam om een mondkapje tijdens hun werkzaamheden te dragen. Voor de rest geldt: minderen in antibioticagebruik. Niet voor niets is de overheid een campagne gestart om precies dat voor elkaar te krijgen.

Bronnen: VUmc, MRSA in pig farms: human epidemiologyPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Mens