Broeikasgas om te zetten naar auto-onderdelen?

Naomi Vreeburg

20-08-2015 11:00:03

Het is onderzoekers gelukt om atmosferische koolstofdioxide op te vangen en te veranderen in nuttige nanovezels.

Door koolstofdioxide met een speciale opstelling uit de lucht te plukken, zijn Amerikaanse wetenschappers er in geslaagd om koolstofnanovezels te maken – stoffen die worden gebruikt om onderdelen te maken voor onder andere vliegtuigen, fitnessapparaten en sportauto’s. Deze vinding zou de productiekosten van het dure materiaal omlaag brengen en de opwarming van de aarde bestrijden.

De opstelling bestaat uit twee elektrodes geplaatst in een bad met gesmolten lithiumcarbonaat dat is verhit tot 750 graden Celsius. Het lithium gaat een reactie aan met koolstofdioxide uit de lucht, waardoor het broeikasgas oplost in het vat. Een elektrisch stroompje, opgewekt door zonne-energie, kan er vervolgens voor zorgen dat er geleidelijk een klomp koolstofnanovezels ontstaat rondom de elektrodes:

formatie nanovezels

Hoofdonderzoeker Stuart Licht vertelde op de bijeenkomst van de American Chemical Society dat een grootschalige inzet van zijn vinding niet alleen voor goedkopere nanovezelproductie zou zorgen, maar ook de hoeveelheid broeikasgas binnen tien jaar terug zou dringen tot het gehalte dat vóór de industriële revolutie in onze atmosfeer hing.

Iets te optimistisch, luidt het antwoord van veel onderzoekers op deze bewering en er heerst een ‘eerst zien, dan geloven’-sfeertje. Velen van hen waren wel onder de indruk dat het Licht überhaupt was gelukt om nanovezels op deze simpele manier te produceren, maar ze noemen dit slechts de eerste stap. Er moeten nog heel wat hindernissen worden overwonnen.

Bron: Nano Letters, New Scientist

Beeld: Stuart LichtPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws