‘CO2 verwijderen helpt niet tegen verzuring zee’

kijkmagazine

04 August 2015 16:00

Stel dat we in de toekomst koolstofdioxide uit de lucht weten te halen. Hoe snel draait dat dan de verzuring van de zee terug?

In plaats van onze uitstoot van koolstofdioxide te beperken, circuleren er ook plannen om het broeikasgas uit de atmosfeer te halen. Helaas is het zeeleven hier lange tijd niet mee geholpen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Zelfs als je CO2 uit de lucht haalt met een onrealistisch hoog tempo, blijft de diepzee nog eeuwenlang zuur.

Zonneschermen of populieren?

De verzuring van de zee is een ander effect van veel CO2 in de lucht dan de opwarming van het klimaat. Koolstofdioxidemoleculen belanden in het water en zorgen er daarvoor dat de pH-waarde daalt. En dat kan problematisch zijn voor bijvoorbeeld koraal en weekdieren, die onder deze omstandigheden minder goed hun exoskeletten en schelpen kunnen aanmaken. Zouden deze soorten daardoor verdwijnen of fors in aantal afnemen, dan leidt dat tot minder biodiversiteit en in de war geschopte voedselketens.

Sommige voorgestelde methodes om de klimaatverandering tegen te gaan, zoals zonneschermen in de ruimte plaatsen, doen hier niets tegen: ze verlagen wel de temperatuur op aarde, maar laten de grote hoeveelheid CO2 intact. Andere methodes, die het CO2 daadwerkelijk uit de lucht halen, werken waarschijnlijk trager – maar zouden het zeeleven misschien wél kunnen redden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen als populieren om die zoveel mogelijk CO2 uit de lucht laten opnemen. De bomen zou je dan vervolgens moeten verbranden in speciale bio-energiecentrales, waarbij de vrijgekomen koolstofdioxide wordt afgevangen.

Eeuwenlang zuur

Stel nu dat we voorlopig gewoon doorgaan met het uitstoten van CO2 en vervolgens zo’n ‘verwijderplan’ starten. Hoe pakt dat dan uit voor de wereldzeeën? Die vraag besloten Sabine Mathesius en collega’s te tackelen met behulp van een driedimensionaal computermodel. Daarbij gingen ze uit van twee mogelijkheden: een relatief bescheiden plan waarbij 5 gigaton koolstof per jaar uit de atmosfeer wordt gehaald en een weinig realistisch plan waarbij vijf keer zoveel wordt verwijderd.

De conclusie: in beide gevallen is de zee nog eeuwenlang zuur. Het verzuurde water komt namelijk in de diepzee terecht, en daar helpt het weinig als de atmosfeer van zijn overtollige CO2 wordt ontdaan. “De zuurgraad van de oceaan wordt pas weer normaal als het getroffen water weer in contact komt met de herstelde atmosfeer”, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. “En dat kan millennia duren.”

Bronnen: Nature Climate Change, Potsdam Institute for Climate Impact Research via EurekAlert!


Meer Nieuws