Droogte is een groot probleem en zo kunnen we dat aanpakken

Jean-Paul Keulen

06 September 2023 15:00

Droge en verdorde landbouwgrond

We hebben een behoorlijk droge zomer achter de rug – en niet voor het eerst. Sinds 2018 lijkt het wel heel vaak raak te zijn. Dat heeft wetenschappers, boeren en overheden ervan doordrongen dat we hier te maken hebben met een groot probleem. Een probleem dat we via allerlei wegen tegelijk moeten aanpakken: van slimmer omspringen met water tot opnieuw nadenken over hoe we ons land gebruiken.

Niet elk record is er een om trots op te zijn. Afgelopen zomer, op 14 juni, had het 33 dagen niet geregend – langer dan het KNMI ooit eerder optekende. Nu was dat nog geen reden tot grote paniek. Dankzij een uitzonderlijk nat voorjaar stond het grondwater nog vrij hoog en ook het waterpeil in de grote rivieren was “laag, maar verre van schrikbarend”, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat in de Volkskrant. Wel mocht je in het zuiden, midden en oosten van het land niet zomaar water oppompen om akkers, tuinen of sportvelden groen te houden, op straffe van een geldboete. In Limburg werden zelfs helikopters ingezet om een oogje in het zeil te houden.

Een van de grootste uitdagingen

Plus: de droogte van afgelopen zomer lijkt allesbehalve een uitzondering. In 2018, 2020, 2021 en 2022 waren er óók al flinke periodes waarin de hoeveelheid water nou niet bepaald om over naar huis te schrijven was. En dus, zo vinden overheden, wetenschappers, bedrijven en boeren, is het hoog tijd om uit te vinden hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. “Ik merk dat ik er steeds gepassioneerder over wordt”, zegt plantwetenschapper Gerard van der Linden van Wageningen University & Research. “Droogte is echt een van de grootste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan.”

Hoe droog of nat de volgende zomers ook zullen uitpakken, de afgelopen paar jaar hebben Nederland in elk geval met de neus op de feiten gedrukt. Van oudsher zijn we een land dat vooral bedreven is in het wegwerken van overschotten aan water. “Het devies is altijd geweest: afvoeren”, zegt Sjoerd Kerstens, deskundige op het gebied van afvalwater en hergebruik bij Royal HaskoningDHV. “Heel lang ging dat goed. Maar de laatste jaren zie je dat die strategie tegen ons begint te werken. Ons hele denken op dit punt moet anders worden.”

Dit is het begin van het artikel over manieren om te dealen met de droogte in Nederland. Het volledige verhaal is te lezen in KIJK 10/2023 die vanaf donderdag 14 september in de winkel ligt.

Meer informatie:

Openingsbeeld: iStock/Getty Images


Meer Artikelen