Waarom het daar altijd oorlog is en hier nooit

KIJK-redactie

11-11-2013 11:00:09

Sommigen landen zijn een broeinest voor conflicten, terwijl andere landen juist al decennialang geen strijdbijl meer hebben gezien. Toeval? Nee, bepaald niet. Met KIJKs oorlogschecklist is akelig precies te voorspellen welke landen de komende jaren verstrikt zullen zijn in burgeroorlogen.

In Colombia zorgt de rebellengroepering FARC al bijna een halve eeuw voor een intern conflict. De nog sluimerende burgeroorlogen in Rwanda en Congo hebben de afgelopen twintig jaar voor miljoenen dodelijke slachtoffers gezorgd. En is het in Israël überhaupt ooit rustig geweest? Zet dat eens af tegen landen als Nederland, Canada en Japan – waar een serieuze burgeroorlog eigenlijk niet eens meer tot de reële mogelijkheden behoort.

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld, maar onlogisch is het niet. Met de historische gegevens van tientallen interne conflicten in evenzoveel landen valt namelijk een ‘oorlogschecklist’ op te stellen die voorspelt in welke landen het de komende pak ’m beet veertig jaar nog onrustig zal zijn. Het ligt voor de hand dat de kans op interne conflicten in de Westerse wereld een stuk kleiner is dan in de meer onderontwikkelde regio’s van de planeet. Maar waarom loopt onvrede in sommige landen uit op oorlog, en in andere landen niet?

Dit is het begin van een artikel, te vinden in KIJK 13/2013. Dit nummer ligt in de winkel van 15 november tot en met 12 december.

Meer informatie:

Tekst: Tim van HamPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Artikelen