‘Genen medebepalend voor schoolprestaties’

KIJK-redactie

13 May 2016 09:00

schoolprestaties

Wetenschappers hebben tientallen genen ontdekt die van invloed zijn op schoolprestaties.

Waarom legt de één het bijltje al neer na de middelbare school en studeert de ander door tot de universiteit? Dit kan te maken hebben met voor de hand liggende oorzaken, zoals motivatie, opvoeding en de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook onze genen spelen een rol, hebben wetenschappers aangetoond.

Uit een grootschalig onderzoek heeft een team van internationale wetenschappers 74 genvarianten ontdekt die het opleidingsniveau beïnvloeden. Hoe meer men van deze genen bezit, des te langer iemand gemiddeld gezien onderwijs zou genieten.

Schoolsucces

De ontdekte genvarianten bepalen voor ongeveer 0,43 procent ons schoolsucces, denken de onderzoekers. Zij verwachten dat er nog duizenden andere genvarianten bestaan die invloed uitoefenen op de schoolprestaties.

Toch is de invloed van de genvarianten niet bijzonder groot. Het internationale team schat namelijk dat een persoon die twee van de beste genvarianten bezit, gemiddeld ongeveer negen weken langer onderwijs geniet dan iemand die deze niet heeft. En dat zijn geen imponerende cijfers.

Kritiek

De wetenschappers hopen dat het onderzoek zinvol is voor de geneeskunde, biologie en sociale wetenschappen. Maar niet iedereen is blij met het onderzoek; andere wetenschappers stellen dat de nadruk op genetica de andere factoren overschaduwt, die een veel grotere impact zouden hebben op de leerprestaties.

Bronnen: Nature, Independent


Meer Mens