‘Vloekende mensen hebben grotere woordenschat’

KIJK-redactie

19-12-2015 13:00:18

Hoe meer vloekwoorden iemand kent, hoe groter zijn of haar algemene woordenschat.

Waarom vloeken mensen? Er werd gedacht dat de oorzaak ligt in een te kleine woordenschat. Omdat iemand niet goed weet hoe hij of zij zich uit moet drukken, wordt er gevloekt. Deze mensen zouden dan ook meer vloekwoorden kennen. Uit een nieuw, maar klein onderzoek blijkt dat juist het tegenovergestelde het geval is: mensen die meer vloekwoorden kennen, hebben over het algemeen een grotere woordenschat.

Vrouwonvriendelijk

In het onderzoek vroegen ze 43 studenten tussen de 18 en de 22 om in een minuut tijd zo veel mogelijk scheldwoorden en vloeken op te ratelen. Om de algemene woordenschat te testen, werd hen ook gevraagd om in een minuut tijd zo veel mogelijk dierennamen op te noemen. Eenzelfde onderzoek is gedaan op papier, om de barrière van het uitspreken van scheldwoorden weg te nemen. Omdat schrijven trager gaat dan praten, kregen de proefpersonen hier twee minuten de tijd voor.

Het viel de onderzoekers op dat er weinig verschil zat in hoeveel en welke scheldwoorden mannen en vrouwen opnoemden of opschreven. Wel viel het op dat de vrouwonvriendelijke scheldwoorden oververtegenwoordigd waren in het overzicht van alle genoemde scheldwoorden.

Niet origineel

Opvallend: 60 procent van de genoemde scheldwoorden was een rijtje van 10 scheldwoorden. We zijn dus niet heel origineel in hoe we schelden. Fuck, shit, bitch, ass, damn, motherfucker, slut en hell zijn een paar van deze veelgebruikte scheldwoorden.

Bronnen: ScienceDirect, ScienceAlertPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Mens