Gorilla’s communiceren met geur

KIJK-redactie

12-07-2014 13:00:05

Gorilla’s gebruiken geur om met elkaar te ‘praten’. Dat is handig in een bos waar het zicht beperkt is.

Gorilla’s gebruiken geur als communicatiemiddel, blijkt uit onderzoek van Britse wetenschappers. De zilverrug (het dominante mannetje) kan zijn geur gebruiken om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. Hij doet dat bijvoorbeeld in noodsituaties of wanneer de moeder van het jongste kind te ver weg is. Wanneer er een bedreigende zilverrug in de buurt komt, onderdrukt hij zijn geur juist.

Onderzoekers ruiken apengeur

De wetenschappers komen tot die conclusies na een jaar lang een groep van dertien gorilla’s in de Centraal-Afrikaanse Republiek te hebben gevolgd. Twee beoordelaars snuffelden de geur rond de mannetjesgorilla Makumba op. Ze gaven die een score van 0 (geen geur), 1 (geur die minder sterk is dan de geur van de omringende vegetatie), 2 (geur die sterker is dan de geur van de omringende vegetatie) of 3 (geur die zo sterk is dat de vegetatie niet meer is te ruiken).

De geur van Makumba bleek niet altijd even intens, maar afhankelijk van de aanwezigheid van andere apen. Waren er dieren in de buurt die minder dominant waren, dan was de geur sterker dan in de aanwezigheid van dominante mannen.

Het feit dat de gorilla zijn geur kan veranderen wanneer er meer of minder dominante soortgenoten aanwezig zijn, wijst erop dat deze vorm van communicatie kan worden aangestuurd. Hij is dus niet simpelweg een gevolg van fysieke inspanning of opwinding.

Geur gebruikt voor communicatie

De onderzoekers roken verder een sterke lucht wanneer de aap boos was of zich in een noodsituatie bevond, wanneer hij interacties aanging met soortgenoten uit andere groepen en wanneer er een te grote afstand ontstaat tot de moeder van het jongste kind. Tot nu toe werd vaak gedacht dat de gorillageur een bijproduct was van angst en stressreacties. Nu blijkt dus dat de apengeur wel degelijk een functie heeft, namelijk in de communicatie.

Communiceren met behulp van geur kan handig zijn in bossen waar het zicht beperkt is. De dieren kunnen dan via andere zintuigen (zoals reuk) toch met elkaar communiceren.

Bronnen: PLOS ONE, PLOS via EurekAlert!Podcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws