Helpt een groene omgeving tegen allergieën?

KIJK-redactie

2012-05-09 16:00:35

Park

Een omgeving met veel groen lijkt beter te zijn voor de mens dan een stedelijk gebied. Daar wijzen twee nieuwe studies op, die een link leggen tussen de verstedelijking en de algemene gezondheid van de mens.

Een Finse studie laat zien dat bepaalde bacteriën die goed zijn voor de gezondheid van de mens vaker en in grotere diversiteit voorkomen in de natuur dan in de stad. Deze zogenoemde microbiota hebben allerlei verschillende functies bij de ontwikkeling en het behoud van het immuunsysteem.

Zo worden de op de huid voorkomende gammaproteobacteriën vaker gevonden in groene gebieden, zoals bossen of agrarische landbouw dan in verstedelijkte gebieden, aldus het Finse onderzoek. Deze bacteriën blijken vaker voor te komen bij mensen met een aanleg voor allergieën en remmen het ontstekingsproces van een allergische reactie dat zich vaak uit in zwelling en uitslag.

Minder stress bij park

Een andere studie, uit Schotland, legt een verband tussen de productie van cortisol, een stresshormoon, en de nabijheid van natuur. Een verhoogde aanwezigheid van dit hormoon is een teken van stress, en stress heeft weer een negatieve invloed op de werking van het immuunsysteem. De studie suggereert dat mensen in de buurt van plekken met groen, zoals een speelveld of park, minder cortisol produceerden en dus gezonder zijn dan mensen die weinig groen om zich heen hebben. Maar meer onderzoek is nodig om een oorzakelijk verband bloot te leggen.

De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat het onmogelijk is om mensen uit de stad massaal naar het platteland te krijgen, maar volgens hen is het wel mogelijk om de natuur naar de stad te verplaatsen door meer parken en andere groene plekken te creëren. Maar of een bloembak op je balkon hetzelfde effect heeft…

Bronnen: PNAS, Elsevier, BBC NewsPodcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws

Nieuwste editie

Met onder andere: Militair maatwerk - Bibberend of zwetend naar de top - De kracht van de kudde