Hersengestuurde prothese zonder operatie

KIJK-redactie

08 March 2010 16:00

Wellicht zijn er in de toekomst protheses als kunstarmen mogelijk die door de hersenen worden aangestuurd zonder dat daar ingrijpende hersenoperaties aan te pas komen. Een sensor op de hoofdhuid volstaat.

Trent Bradberry van de Universiteit van Maryland heeft enkel door geavanceerde sensors op de hoofdhuid van zijn proefpersonen te plakken, hersenactiviteit kunnen meten. Hij liet verschillende proefpersonen een reeks handbewegingen maken. Bradberry had vooraf sensors aangebracht op de bewegende hand en op de hoofdhuid van de proefpersonen. Er bleek een duidelijk verband te bestaan tussen de gemeten hersenactiviteit op het hoofd en de handbewegingen. Met andere woorden: de sensors op het hoofd onderschepten de hersenactiviteit die de hand aanstuurde.

Dit werd tot voor kort nog als onmogelijk gezien; de gebruikte techniek, elektro-encefalografie (EEG), zou te ongevoelig zijn om hersensignalen op te pikken. Nu dat niet zo blijkt te zijn, opent dat deuren naar verder onderzoek en biedt het hoop voor mensen die een prothese (nodig) hebben. Deze toepassing van EEG kan in de toekomst wellicht voor betaalbare, hersengestuurde protheses zorgen. Dergelijke protheses zijn er al, maar daarvoor zijn ingewikkelde en erg dure operaties nodig.

Bronnen: New Scientist

Beeld: US Army


Meer Nieuws