Kun je je letterlijk doodvervelen?

KIJK-redactie

21 May 2013 09:00

Verveelde meiden

“Ik verveel me dood”, hoor je weleens. (Alhoewel zelden op de KIJK-redactie.) Kan dat ook écht, je dood vervelen?

Nee. Tenminste niet in die zin dat je na een week helemaal nietsdoen spontaan ter aarde stort. Maar indirect kan het wel. Voor zover bekend heeft alleen een groep Londense wetenschappers zich met deze vraag beziggehouden. Ze vroegen ruim 7500 ambtenaren in hoeverre zij zich de afgelopen vier weken hadden verveeld en onderzochten wie er in de jaren daarna overleed. Wat bleek? Alleen degenen die zich extreem hadden verveeld hadden een grotere kans op overlijden voordat het onderzoek was afgerond. Volgens de onderzoekers werkt verveling ongezonde gewoonten (snoepen, roken, drinken) in de hand en bezorgen die je een vroegtijdige dood.

Eerder was al gebleken dat mensen die zich gauw vervelen meer klachten rapporteren. Ze scoren hoger op angst en depressie, ze piekeren meer – ze zitten op allerlei manieren minder lekker in hun vel. Gemiddeld gaan zulke mensen eerder dood, is uit allerlei onderzoek gebleken. Daarbij is goed gekeken naar oorzaak en gevolg.

Het gaat dus niet om mensen die terminaal ziek zijn en (daardoor) allerlei klachten hebben; klachten als angst en depressie werken juist eerder overlijden in de hand.

Toch hoeft verveling niet slecht te zijn. Volgens ontwikkelingspsycholoog Steven Pont is verveling bij kinderen het begin van alle creativiteit. En uit het ambtenarenonderzoek bleek dat mensen die zich een beetje of zelfs tamelijk veel verveeld hadden juist langer leefden. Onduidelijk is waarom. Zijn zulke mensen soms meer geneigd om naar de sportschool te gaan als ze niet weten wat ze moeten doen?

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]!

Tekst: Iris Dijkstra


Meer Nieuws