‘Robots gaan emotie ontwikkelen’

KIJK-redactie

30 January 2012 16:17

Robot

Binnen niet al te lange tijd zullen machines zich in de mens kunnen inleven. Dat stelt AI- en robotdeskundige Neil Jacobstein.

“In de toekomst gaan we machines zien die weten wat emoties zijn, zodat ze zich beter kunnen inleven in de mens. Dat hoeft niet per se heel lang te duren. Over enkele tientallen jaren kan het al zo ver zijn”, verwacht Neil Jacobstein, deskundige op het gebied van kunstmatige intelligentie en robots. Vandaag sprak hij tijdens de Nederlandse kick-offbijeenkomst van de Singularity University (meer informatie over dit instituut) in Rotterdam, waar KIJK bij aanwezig was.

“Als we de keuze hebben tussen robots die zich in kunnen leven in mensen en robots die dat niet kunnen, dan lijkt mij de keus duidelijk”, aldus Jacobstein. Hij ziet robots met emotie als de toekomst. “Ze zouden bijvoorbeeld heel goed kunnen worden ingezet in de zorg; voor ouderen en zieken. Maar computers die emoties kunnen lezen, zouden ook zomaar vriendschappen met mensen kunnen gaan sluiten. Nu kan dat nog niet. Want om vriendschap te kunnen sluiten, heb je dat empathisch vermogen nodig.”

Wanneer we dergelijke robots kunnen verwachten, daar durft Jacobstein geen uitspraken over te doen. “Het is geen abrupte verandering. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dergelijke machines er al zijn. Bij de Amerikaanse defensie-organisatie DARPA werken ze op dit moment aan systemen die kunnen relativeren. Die op zichzelf kunnen reflecteren. Dat is het begin van een lange weg.”

Jacobstein benadrukt dat de huidige generatie van kunstmatige intelligentie nog erg beperkt is. “Die is heel anders dan mensen zich voorstellen; hij lijkt nog in niets op het beeld dat in Hollywood wordt geschetst. Een kunstmatig intelligent systeem richt zich nu nog vooral op één taak; het managen van vliegverkeer bijvoorbeeld. Maar de komende jaren gaan we steeds sneller een groei zien richting bredere kunstmatige intelligentie.”

Tekst: Nick Kivits


Meer Nieuws