Zou de panda er nog zijn zonder menselijk ingrijpen?

KIJK-redactie

02-05-2012 16:00:46

Panda

De panda is hét symbool voor bedreigde dieren. Zou deze soort al zijn verdwenen als de mens hem niet in stand had gehouden?

Allereerst moet het lot van de panda wat genuanceerd worden. Zo verschrikkelijk slecht gaat het namelijk (nog) niet met het dier. Er zijn tussen de tweeduizend en drieduizend exemplaren in China. Volgens de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), de organisatie die de rode lijst vaststelt, hangt de status van het beest daarmee ergens tussen bedreigd en kwetsbaar in. Het laatste stadium voor uitsterven, de classificatie ‘ernstig bedreigd’, heeft de panda nog niet bereikt.

Dan de rol van de mens; die is toch echt vooral negatief. Ten eerste wordt de panda vooral bedreigd door het inperken van zijn leefgebied, wat grotendeels veroorzaakt wordt door ontbossing. Was dat niet gebeurd, dan had de panda het prima gered.

Ten tweede is het beruchte probleem van de bamboebeer, zijn lage libido, juist iets waar hij alleen last van heeft in gevangenschap; daar verliezen panda’s al hun zin. In het wild vindt er wel succesvolle voortplanting plaats. Kortom: als de mens het leefgebied niet had ingeperkt, en zich niet had gemengd in panda’s relationele sfeer, was de zwartkijker wellicht beter afgeweest.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]!

Tekst: Hidde BoersmaPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws