Panda’s hebben ultrasoon gehoor

KIJK-redactie

24 March 2016 16:00

Reuzenpanda’s blijken geluiden te kunnen horen waar mensenoren doof voor zijn.

Onderzoekers van de Zoological Society of San Diego hebben onderzocht welke toonhoogtes reuzenpanda’s kunnen horen. Uit hun experimenten blijkt dat panda’s veel meer toonhoogtes kunnen oppikken dan gedacht.

Gehoortest

Hoe test je dan of een panda een geluid wel of niet kan horen? De panda’s in de dierentuin van San Diego hebben al vaker meegewerkt aan onderzoeken en blijken heel goed te kunnen leren. Met behulp van de verzorgers werd de vijf panda’s (twee volwassen en drie pubers; mannetjes en vrouwtjes) aangeleerd dat ze moeten blijven zitten als ze niets horen en dat ze moeten opstaan en naar de andere kant van de ruimte moeten lopen als ze wel iets horen.

Elke keer als de onderzoekers een geluidje lieten horen, ging er ook een lampje aan in het pandaverblijf. De onderzoekers testten hiermee of de panda’s niet zomaar aan de wandel gingen: met regelmaat deden de onderzoekers wel het lampje aan, maar lieten ze geen geluid horen. De panda’s bleven dan zitten waar ze zaten, en dus trokken de onderzoekers de conclusie dat de panda’s goed waren geconditioneerd.

Uit het onderzoek blijkt dat een reuzenpanda een goed gehoor heeft tussen 10 en 16 kilohertz, maar ook geluiden kan oppikken tot 70 kilohertz. Mensen zijn in staat geluiden tot 22 kilohertz waar te nemen.

Geluidsoverlast

Het is voor de bescherming van panda’s van belang om te weten welke geluiden ze kunnen horen. De reden hiervoor is dat panda’s communiceren over voortplantingszaken. Een vrouwtje laat weten dat ze vruchtbaar is, zodat een mannetje op haar af kan komen.

Voor reuzenpanda’s in het wild is het belangrijk dat deze communicatie niet wordt verstoord, omdat dit het voortbestaan van de soort in gevaar kan brengen. Dankzij het nieuwe onderzoek is nu bekend dat met het beschermen van reuzenpanda’s en hun leefgebied ook rekening moet worden gehouden met het geluid in de omgeving.

Bronnen: Global Ecology and Conservation, ScienceDaily


Meer Achtergronden