De eb-en-vloed-centrale

KIJK-redactie

01 March 2014 16:00

Vlak voor de kust hebben we een onuitputtelijke én duurzame energiebron: het getij. Op basis daarvan bedachten twee Nederlandse ingenieurs het concept Dynamic Tidal Power. Hier durfde niemand zo’n getijdencentrale te bouwen, maar in China zien ze het helemaal zitten.

Soms wordt een baanbrekend idee bij toeval geboren. In de winter van 1996 zaten de waterbouwkundigen Rob Steijn en Kees Hulsbergen gebogen over een kaart van de Nederlandse kustlijn. Het was in de tijd dat ze nog sigaren rookten. Dus toen Hulsbergen zijn collega om een rokertje vroeg, pakte deze er een uit zijn sigarendoos en legde hem voor Hulsbergen op de kaart neer. De sigaar stak haaks op de kustlijn de Noordzee in. Beiden keken er een ogenblik gebiologeerd naar. “Stel nou dat dit een dam was,” zei Steijn toen, “wat zou er dan gebeuren?”

Voor de grap begonnen ze wat sommetjes te maken om het verval – oftewel het waterstandsverschil – tussen beide zijden van de sigaar te berekenen. In Nederland loopt de getijdengolf parallel aan de kust, wat betekent dat het zeewater afhankelijk van het getij van zuid naar noord stroomt, en andersom. Met een getijdendam die haaks op de kust staat, zou je bij voldoende verval energie kunnen opwekken. In de damwand plaats je turbines die gaan draaien zodra het water erdoorheen stroomt. Hoe hoger het verval, hoe krachtiger de stroming van het water, en hoe groter de opgewekte energie.

De sommetjes mondden uit in een computersimulatie. Veel verwachtten Steijn en Hulsbergen niet van hun sigarendam. Het vermoeden was dat het verval hooguit 5 centimeter zou zijn – veel te klein om energie mee op te wekken. Ze waren dan ook zeer verbaasd toen de uitslag van de computersimulatie binnenkwam: een verval van maar liefst 2 meter!

Hulsbergen: “We hadden een nieuw soort getijdenenergie ontdekt. Toen werden we niet alleen wetenschappelijk getriggerd, maar ook commercieel.” De twee besloten het idee meteen te patenteren. Desondanks duurde het bijna twintig jaar voordat er serieus werk van werd gemaakt. In China nota bene.

Dit is het begin van een artikel uit KIJK 4/2014. Dit nummer ligt in de winkel van 6 maart tot en met 3 april. 

Meer informatie:

Tekst: Abhinabha Tangerman

Beeld: NASA


Meer Artikelen