3x bedreigd laagland

KIJK-redactie

16 June 2019 10:59

Bangladesh

Net als Nederland is Bangladesh zo plat als een dubbeltje, waardoor het kwetsbaar is voor hoogwater. Maar Bangladesh en Nederland zijn niet de enige landen die door de zeespiegelstijging deels dreigen te verdrinken. Hier enkele andere voorbeelden.

1) Vietnam

De Mekongdelta in het zuiden van Vietnam, de derde grootste delta ter wereld, is aan het zinken. Dat komt niet alleen door de zeespiegelstijging, maar ook doordat de bodem er daalt. Oorzaak: het oppompen van grondwater voor de landbouw. Als die daling in het huidige tempo doorzet, zullen tegen het midden van deze eeuw miljoenen mensen moeten vluchten naar Ho Chi Minhstad. En die zal dan voor een kwart onder water staan.

2) Indonesië

Een ander land dat grote problemen kan krijgen door de stijging van de zeespiegel is Indonesië. Vooral de kustlijn van Java is een kwetsbaar gebied. Om ruimte te maken voor viskwekerijen zijn de laatste jaren veel mangrovebossen gekapt. Hiermee is een stuk natuurlijke kustbescherming weggevallen en worden golven niet meer gedempt. Als gevolg daarvan vreet de zee zich steeds verder landinwaarts.

3) Egypte

Ook in de Nijldelta stijgt de zee en zakt de bodem weg. Dit brengt verzilting met zich mee, en die vormt een bedreiging voor de vruchtbare grond en het drinkwater. Zonder adequate maatregelen kan binnen afzienbare tijd 15 procent van de landbouwgrond in het gebied door verzilting verloren gaan. Daardoor dreigen tussen de vier en acht miljoen mensen te moeten verhuizen.

Dit is een kader uit het artikel ‘Watergevecht op leven en dood’ te vinden in KIJK 7/2019. Dit extra dikke nummer ligt in de winkel vanaf 20 juni tot en met 17 juli.

Meer informatie:

Tekst: Kaj van Arkel

Openingsbeeld: MAMUNUR RASHID/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

KIJK 6/2019Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK


Meer Geen categorie