Boek: SuperFreakonomics (Levitt & Dubner)

kijkmagazine

12 March 2010 14:11

Net als in Freakonomics (2005) zetten wetenschappers Steven Levitt en journalist Stephen Dubner in SuperFreakonomics een aantal heel verschillende onderwerpen op een rijtje met de insteek ‘je zou denken dat het zus zit, maar eigenlijk zit het zo’.

SuperFreakonomicsAchterliggend vakgebied is dat van de zogenoemde micro-economie: hoe beïnvloeden economische overwegingen ons keuzegedrag?

Een interessant en prettig leesbaar boek, met als kanttekening dat bij het hoofdstuk over klimaatverandering en technologische oplossingen daarvoor (zie KIJK 7/2008) een korreltje zout aan te raden is.

paperback | 288 pagina’s | De Bezige Bij | € 19,90 | ISBN 978 90 234 5043 6


Meer KIJK tipt