Droedelen helpt onthouden

KIJK-redactie

22 December 2009 16:00

Tekeningetjes maken, een beetje krabbelen op papier… Een gewoonte die iedereen tijdens het luisteren naar een saai gesprek wel heeft. En het is een goede gewoonte, blijkt nu uit onderzoek.

Psycholoog Jackie Andrade van de Universiteit van Plymouth heeft een klein experiment gedaan naar zogeheten ‘droedels’ met veertig proefpersonen. Die moesten luisteren naar een saai telefoongesprekje. Er werd hen verteld dat ze niets van het gesprek hoefden te onthouden, maar dat ze wel de namen die in het telefoongesprek werden genoemd, moesten opschrijven.  De helft van de proefpersonen kreeg ook nog als opdracht mee om droedels te tekenen.

Na het onderzoek bleek dat de tekenaars vaker de namen onthielden dan degenen die alleen maar de namen hadden opgeschreven. Daarnaast wisten de ‘droedelaars’ 29 procent meer namen dan de niet-droedelaars bij een onverwachte overhoring die even later werd afgenomen.

Meer onderzoek is natuurlijk nodig, maar volgens Andrade helpt een bezigheid je om bij de les te blijven in plaats van naar dromenland af te dwalen…

Bronnen: The British Pschyological Society Research Digest Blog

Beeld: Billy Alexander


Meer Mens