Foetusbrein bevat al volwassen netwerken

Eline Feenstra

06 November 2019 15:59

foetusbrein

Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers lichten een tipje van de sluier op van de nog relatief onbekende hersenontwikkeling bij ongeboren kinderen.

De hersenen bestaan uit een complex netwerk van regio’s die met elkaar communiceren. Dit is al het geval bij ongeboren kinderen, schrijven onderzoekers in het Journal of Neuroscience. Inzichten in de hersenverbindingen van gezonde foetussen kunnen van groot belang zijn voor vroege detectie van afwijkende of kwetsbare breintjes. Daarom namen deze onderzoekers de hersenen van ongeboren kinderen onlangs onder de loep.

Lees ook:

Foetusbrein

In de studie zijn 105 zwangere vrouwen onderzocht rond hun twintigste tot veertigste week van de zwangerschap. Om de hersenverbindingen van gezonde ongeboren kinderen te kunnen analyseren, werd er gebruikgemaakt van functionele MRI (fMRI), een techniek waarmee de plaats van de hersenactiviteit vastgesteld kan worden.

De onderzoekers concludeerden dat de belangrijkste basis van het connectoom, de complete kaart van de neurale verbindingen in het brein, al aanwezig was rond het tweede en derde trimester. Zo bleek er in deze periode al 61 procent overlap te zijn met volwassen hersengebieden betrokken bij beweging (motorisch), zicht, gehoor en enkele cognitieve functies (die betrokken zijn bij het verwerken van informatie).

Voorspeller

“Deze studie is een belangrijke basis voor verder onderzoek naar kinderen die te vroeg, te laat of te licht geboren worden”, zegt arts en neurobioloog Dick Swaab, niet betrokken bij het onderzoek. “Wanneer deze kinderen een ander beloop van het connectoom hebben kan dat gerelateerd worden aan verschillen in hun uiteindelijke motorische of cognitieve ontwikkeling. Bij volgende generaties kinderen kan dit wellicht een goede voorspeller zijn voor handicaps die ze op kunnen lopen.”

Swaab vervolgt: “Men kan daar vervolgens met extra stimulatie in een vroeg stadium op vooruit lopen. Toch is het connectoom maar één aspect van het functionerende brein, de moleculaire ontwikkeling is wellicht nóg belangrijker. Niets in simpel in de hersenontwikkeling”.

Bronnen: Journal of Neuroscience, EurekAlert!

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK


Meer Mens