Internet bepaalt hoe we denken

Marysa van den Berg

10-12-2015 09:08:53

Mensen vertrouwen minder op hun eigen kennis en zullen eerder zeggen dat ze iets niet weten, wanneer ze zo het internet op kunnen.

Tegenwoordig is internet altijd en overal bereikbaar. Of het nu op je pc, laptop, tablet of smartphone is. Het feit dat we weten dat we zo het wereldwijde web op kunnen om iets op te zoeken, lijkt ons denken te beïnvloeden, wijst onderzoek van de Canadese University of Waterloo uit.

Kennisvragen

Een team van psychologen onder leiding van Evan Risko legde honderd deelnemers algemene kennisvragen voor, zoals: wat is de hoofdstad van Frankrijk? De ondervraagden moesten aangeven of ze het antwoord wisten of niet. De helft van de deelnemers had de beschikbaarheid tot internet. Als ze aangaven het antwoord op de vraag niet te weten, moesten ze het antwoord direct op internet opzoeken. De tweede helft van de ondervraagden kon het internet niet op.

Het resultaat was verrassend. De deelnemers die het internet op konden, gaven 5 procent vaker aan dat ze een antwoord niet wisten. Bovendien gaven zij aan het gevoel te hebben minder te weten dan de groep ondervraagden zonder internet.

Beslissingen

De onderzoekers geven verschillende mogelijke verklaringen van waarom het al dan niet op het internet kunnen ons denken zo verandert. Het zou kunnen dat de beschikking over internet maakt dat het minder acceptabel is te zeggen dat je iets weet, terwijl dat niet zo is. Je kunt tenslotte zo het antwoord op het web opzoeken, dus waarom zou je liegen?

Een andere mogelijkheid is dat mensen internet zien als manier om hun antwoord te bevestigen (bijvoorbeeld als ze eraan twijfelen). Of ze willen gewoonweg hun nieuwsgierigheid bevredigen (en nog even niet zeggen dat ze het antwoord weten). Het juiste antwoord op internet vinden kan belonend werken, schrijven de onderzoekers in hun publicatie in Consciousness and Cognition.

“De onderzoeksresultaten laten zien dat internet effect heeft op de beslissingen die we nemen over wat we wel en niet weten”, zegt Risko in een persbericht van de University of Waterloo. “We hopen dat onze studie bijdraagt aan het groeiende begrip dat de beschikbaarheid tot de enorme hoeveelheid informatie van het web ons denken en gedrag kan beïnvloeden.”

Bronnen: University of WaterlooConsciousness and CognitionPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Mens