Vallen mannen vaker iemand in de rede dan vrouwen?

KIJK-redactie

28 March 2022 11:00

interrumperen

Amerikaanse wetenschappers lieten mensen een gesprek voeren en telden het aantal keren dat ze elkaar interrumpeerden. Wat was hun conclusie?

De vraag of mannen en vrouwen andere taal gebruiken houdt wetenschappers al decennia bezig. Twee Amerikaanse taalpsychologen deden recent een duit in het zakje. Ze lieten veertig mensen een gesprekje voeren met vooraf getrainde gesprekspartners en sloegen aan het tellen: gebruikten de mannen meer voornaamwoorden, zoals ‘ik’ of ‘hij’? Zeiden ze vaker ‘nee’? Interrumpeerden ze vaker?

Niets van dat al. In het verleden zijn dit soort m/v-verschillen weleens gevonden, maar in deze studie praatten de vrouwen en de mannen min of meer hetzelfde. Maar de onderzoekers stuitten wel op een ander verschil.

Lees ook

Interrumperen

De vrouwelijke gesprekspartners werden namelijk significant vaker in de rede gevallen dan de mannelijke deelnemers. Kortom: mannen en vrouwen interrumperen even vaak, maar vrouwen worden vaker geïnterrumpeerd dan mannen. Interessant allemaal, al is het geen definitief antwoord. Op de studie valt namelijk nogal wat af te dingen. Zo vertellen de psychologen niet wat ze precies als een interruptie tellen. Als iemand de gesprekspartner even onderbreekt, maar meteen weer stilvalt, is het dan een interruptie? Dat is niet duidelijk. En wat als de onderbreking bestaat uit een bemoedigend ‘ja, inderdaad’?

Uit andere studies naar deze kwestie blijkt trouwens dat het vooral gespreksleiders (m/v/x) zijn die anderen onderbreken. Dat is ook wel logisch: als Wim van HR weer eens oeverloos zit te zeuren, is het aan de voorzitter om hem in de rede te vallen en het volgende punt op de agenda te behandelen.

Mannen zijn in veel domeinen vaker gespreksleiders dan vrouwen, en daardoor kan het dus lijken alsof mannen ook vaker interrumperen. Maar als vrouwen vaker de leiding zouden hebben, zou dat verschil verdwijnen.

Deze vraag kon je vinden in het zomernummer van KIJK.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: iStock/Getty Images

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer KIJK antwoordt