Lezers reageren op column Giphart

kijkmagazine

09 July 2010 13:00

In zijn meest recente KIJK-column schreef Ronald Giphart over gelovigen en seksualiteit. Dat schoot een aantal lezers in het verkeerde keelgat.
De gewraakte column, waarin Giphart het onder meer heeft over het internetporno kijken door orthodoxe christenen en de rel rond de Amerikaanse dominee en psycholoog George Alan Rekers, kun je hier lezen. Een greep uit de reacties die deze tekst opleverde.
Verschillende lezers merkten op dat seks binnen het christelijk huwelijk ook mag als dat niet gebeurt met het doel om kinderen te verwekken. In de woorden van een van de briefschrijvers:
“Voor zover mij bekend is dit wel heel lang de visie geweest die de Rooms Katholieke kerk had op seksuele gemeenschap, maar dit is nergens in de Bijbel terug te vinden. Integendeel; een van de Bijbelboeken, het Hooglied, kan worden gelezen als een uiting van het (seksuele) verlangen van een bruid naar haar aanstaande en omgekeerd. En dit verlangen kwam echt niet alleen maar voort uit de wens om zo snel mogelijk kindertjes te gaan verwekken. Verder was het volgens de Bijbel zo dat een pasgetrouwde man niet mocht worden opgeroepen om in het leger te dienen, om te kunnen genieten van zijn vrouw en vice versa. En dat genieten was ongetwijfeld meer dan een paar keer gemeenschap hebben om een kind te verwekken.”
Daarnaast, zo stellen een aantal briefschrijvers, werd Onan niet door God gedood omdat hij zijn zaad verspilde, maar omdat hij zich daarmee aan zijn verplichtingen onttrok. Eén lezer schrijft bijvoorbeeld:
“Onan wekte niet de boosheid van God op omdat hij zaad verspilde. De reden was dat Onan geen kinderen wilde verwekken bij de vrouw van zijn overleden broer. Als zij kinderen zou krijgen, zouden die de rechten van Onans broer erven terwijl Onan ze moest opvoeden. Daar had hij geen zin in. Je kunt dit terugvinden in het boek Genesis, hoofdstuk 38 vanaf vers 6.”
Een andere lezer noemt de column ‘laf’ omdat Giphart…
“(…) waarschijnlijk weet dat hij, ondanks de manier waarop hij over God/het christelijk geloof schrijft, uit die hoek niet bang hoeft te zijn voor Van Gogh-achtige toestanden richting zijn persoontje.”
Nog een lezer die niet te spreken was over de column mailt aan Giphart:
“Je stukje lezend lijkt het om een eenzijdig gekleurde redevoering van een slecht geïnformeerde columnist met gebrek aan inspiratie. Het lijkt wel of je de laatste tijd niet meer buiten bent geweest! Wat een oude-doos-verhaal! (…) Ook gelovig Nederland neukt en masturbeert er vrolijk op los.”
Wat homoseksualiteit betreft, schrijft deze lezer dat hij zich wel wat kan voorstellen bij de afwijzing daarvan door God:
“Stel je voor: zit je aan het begin van de schepping uren te kneden aan wat poppetjes van een mannetje en een vrouwtje. Heb je er eindelijk een paar af, zo ontworpen dat ze elkaar leuk en lekker moeten vinden om de soort voort te laten bestaan. Zet je ze op de grond en boort zich een mannetje in een mannetje! Ik zou ook pissig zijn, hoor!”
Een andere lezer mailt:
“De schrijver stelt dat God het verlangen heeft om mensen te laten branden in de hel. Waar heeft hij dat in vredesnaam gelezen?”
Het betreft hier echter geen uitspraak van Ronald Giphart zelf, maar van de Amerikaanse psycholoog en dominee George Alan Rekers. (De vraag zou dus moeten zijn: ‘Waar heeft die Rekers dat in vredesnaam gelezen?’)
Ook stelt dezelfde lezer:
“De heer Giphart poogt de christelijke/Bijbelse visie op seksualiteit belachelijk te maken. Feit is dat er heel wat minder mensen een SOA zouden hebben, wanneer iedereen zich aan de norm zou houden die de Bijbel hiervoor aangeeft. Ouderwets misschien, maar het zou heel veel narigheid voorkomen. Ook de verspreiding van een ziekte als aids zou lang zo massaal niet zijn als nu het geval is. Het probleem is niet dat God moeite zou hebben met seksualiteit en naaktheid; Hij heeft de mensen op deze manier gemaakt. Het probleem is dat het verkeerd omgaan met deze zaken enorm veel schade veroorzaakt en een blad dat pretendeert populairwetenschappelijk te zijn kan ook zeker onderzoeken boven tafel halen die dat bevestigen.”
Over de eerdergenoemde Rekers, die fel anti-homo is maar zelf onlangs werd betrapt met een ‘rentboy’, schrijft een lezer:
“Ik vind het jammer dat u zich zo uit over deze predikant. Als hij inderdaad praktiserend homofiel is, is dat zeker hypocriet; dat ben ik zonder meer met u eens. Maar het is niet bewezen, dus doe er geen uitspraak over, tenzij u ‘Complot’ boven uw artikel hebt staan.”
Anderen trekken de beschuldiging aan het adres van Rekers niet in twijfel, maar stellen dat ook christenen mensen van vlees en bloed zijn, en dus fouten kunnen maken:
“Gek toch, dat christenen soms net gewone mensen zijn; waar ze het meest mee worstelen, daar gaan ze hard tegen te keer om hun eigen pijn maar te overschreeuwen. Al lezend vroeg ik me af of dat ook voor de heer Giphart zou gelden. Waarom zo te keer gaan tegen een God in wie je toch niet gelooft?”
Een andere reactie voegt daar nog een waarschuwing richting Giphart aan toe:
“Heeft u er over nagedacht dat ook u eenmaal verantwoording zult moeten afleggen over uw doen en laten?”

In zijn meest recente KIJK-column schreef Ronald Giphart over gelovigen en seksualiteit. Dat schoot een aantal lezers in het verkeerde keelgat.

De gewraakte column, waarin Giphart het onder meer heeft over het internetporno kijken door orthodoxe christenen en wat de site Leftbehindpunt.nl daarvan vindt, alsmede de rel rond de Amerikaanse dominee en psycholoog George Alan Rekers, is hier te lezen. Een greep uit de reacties die deze tekst opleverde.

Verschillende lezers merkten op dat, in tegenstelling tot wat Giphart in zijn column stelt, seks binnen het christelijk huwelijk ook mag als dat niet gebeurt met het doel om kinderen te verwekken. In de woorden van een van de briefschrijvers:

“Voor zover mij bekend is [het gegeven dat seks alleen mag met het doel kinderen te verwekken] wel heel lang de visie geweest die de Rooms-katholieke kerk had op seksuele gemeenschap, maar dit is nergens in de Bijbel terug te vinden. Integendeel; een van de Bijbelboeken, het Hooglied, kan worden gelezen als een uiting van het (seksuele) verlangen van een bruid naar haar aanstaande en omgekeerd. En dit verlangen kwam echt niet alleen maar voort uit de wens om zo snel mogelijk kindertjes te gaan verwekken. Verder was het volgens de Bijbel zo dat een pasgetrouwde man niet mocht worden opgeroepen om in het leger te dienen zodat hij kon genieten van zijn vrouw en vice versa. En dat genieten was ongetwijfeld meer dan een paar keer gemeenschap hebben om een kind te verwekken.”

Daarnaast, zo stellen een aantal briefschrijvers, werd Onan niet door God gedood omdat hij zijn zaad verspilde, maar omdat hij zich daarmee aan zijn verplichtingen onttrok. Eén lezer schrijft bijvoorbeeld:

“Onan wekte niet de boosheid van God op omdat hij zaad verspilde. De reden was dat Onan geen kinderen wilde verwekken bij de vrouw van zijn overleden broer. Als zij kinderen zou krijgen, zouden die de rechten van Onans broer erven terwijl Onan ze moest opvoeden. Daar had hij geen zin in. Je kunt dit terugvinden in het boek Genesis, hoofdstuk 38 vanaf vers 6.”

Een andere lezer noemt de column ‘laf’ omdat Giphart…

“waarschijnlijk weet dat hij, ondanks de manier waarop hij over God/het christelijk geloof schrijft, uit die hoek niet bang hoeft te zijn voor Van Gogh-achtige toestanden richting zijn persoontje.”

Nog een lezer die niet te spreken was over de column mailt aan Giphart:

“Je stukje lezend lijkt het om een eenzijdig gekleurde redevoering van een slecht geïnformeerde columnist met gebrek aan inspiratie. Het lijkt wel of je de laatste tijd niet meer buiten bent geweest! Wat een oude-doos-verhaal! (…) Ook gelovig Nederland neukt en masturbeert er vrolijk op los.”

Wat homoseksualiteit betreft, schrijft deze zelfde lezer dat hij zich wel wat kan voorstellen bij de afwijzing daarvan door God:

“Stel je voor: zit je aan het begin van de schepping uren te kneden aan wat poppetjes van een mannetje en een vrouwtje. Heb je er eindelijk een paar af, zo ontworpen dat ze elkaar leuk en lekker moeten vinden om de soort voort te laten bestaan. Zet je ze op de grond en boort zich een mannetje in een mannetje! Ik zou ook pissig zijn, hoor!”

Een andere lezer mailt:

“De schrijver stelt dat God het verlangen heeft om mensen te laten branden in de hel. Waar heeft hij dat in vredesnaam gelezen?”

Het betreft hier echter geen uitspraak van Ronald Giphart zelf, maar van Leftbehind.punt.nl en George Alan Rekers. (De vraag zou dus eigenlijk moeten zijn: ‘Waar hebben die dat in vredesnaam gelezen?’)

Uit dezelfde reactie:

“De heer Giphart poogt de christelijke/Bijbelse visie op seksualiteit belachelijk te maken. Feit is dat er heel wat minder mensen een SOA zouden hebben, wanneer iedereen zich aan de norm zou houden die de Bijbel hiervoor aangeeft. Ouderwets misschien, maar het zou heel veel narigheid voorkomen. Ook de verspreiding van een ziekte als aids zou lang zo massaal niet zijn als nu het geval is. Het probleem is niet dat God moeite zou hebben met seksualiteit en naaktheid; Hij heeft de mensen op deze manier gemaakt. Het probleem is dat het verkeerd omgaan met deze zaken enorm veel schade veroorzaakt en een blad dat pretendeert populairwetenschappelijk te zijn kan ook zeker onderzoeken boven tafel halen die dat bevestigen.”

Over de eerdergenoemde Rekers, die fel anti-homo is maar zelf onlangs werd betrapt met een ‘rentboy’, schrijft een lezer:

“Ik vind het jammer dat u zich zo uit over deze predikant. Als hij inderdaad praktiserend homofiel is, is dat zeker hypocriet; dat ben ik zonder meer met u eens. Maar het is niet bewezen, dus doe er geen uitspraak over, tenzij u ‘Complot’ boven uw artikel hebt staan.”

Anderen trekken de beschuldiging aan het adres van Rekers niet in twijfel, maar stellen dat ook christenen mensen van vlees en bloed zijn, en dus fouten kunnen maken.

“Gek toch, dat christenen soms net gewone mensen zijn; waar ze het meest mee worstelen, daar gaan ze hard tegen te keer om hun eigen pijn maar te overschreeuwen. Al lezend vroeg ik me af of dat ook voor de heer Giphart zou gelden. Waarom zo te keer gaan tegen een God in wie je toch niet gelooft?”

Een laatste reactie voegt daar nog een waarschuwing richting Giphart aan toe:

“Heeft u er over nagedacht dat ook u eenmaal verantwoording zult moeten afleggen over uw doen en laten?”

Beeld: Keke Keukelaar


Meer Mens