Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft in iets paranormaals

Tim Tomassen

25 August 2023 09:00

Paranormaal ouijabord

Ongeveer 10 procent van de Nederlanders gelooft in contact met wezens via een ouijabord. Beeld: danilsnegmb/iStock/Getty Images.

Hoewel het geloof in het bovennatuurlijke onder Nederlanders flink afneemt, gelooft nog steeds ruim de helft in ten minste één paranormaal verschijnsel.

Het geloof in aardstralen en genezing door handoplegging is in dertig jaar gehalveerd. Ook de aanhang voor veel andere paranormale verschijnselen volgen deze trend. Toch gelooft nog steeds 55,6 procent van de Nederlanders in iets bovennatuurlijks. Het geloof in geesten en in het contact met buitenaardse wezens neemt juist toe. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van stichting Skepsis, die buitengewone beweringen bevraagt.

Lees ook:

Overtuigd van alles

Het onderzoek is deels een herhaling van een opinie-analyse uit 1985 die was uitgevoerd door de Nederlandse Stichting voor Statistiek. Met een vragenlijst werd toen gepeild hoeveel deelnemers geloofden in verschillende paranormale verschijnselen. Drie wetenschappers van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden stuurden een vergelijkbare vragenlijst naar 2511 Nederlanders om het geloof anno 2023 te peilen.

De ondervraagden moesten voor 28 paranormale verschijnselen aangeven in hoeverre ze in het bestaan ervan geloofden. Daaruit bleek dat 55,6 procent van de enquête-invullers ten minste voor één verschijnsel antwoordden met ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’. Slechts 18,6 procent vulde bij alle 28 vragen ‘waarschijnlijk niet’ of ‘zeker niet’ in. Verder konden mensen ook de optie ‘misschien’ kiezen. Een van de 2511 ondervraagden was overtuigd van het bestaan van alle 28 verschijnselen.

Geloof in bovennatuurlijke wezens neemt toe

Hoewel de meerderheid van de Nederlanders dus gelooft in iets bovennatuurlijks, zijn ze het weinig eens over de stellingen zelf. Er is geen enkel verschijnsel waarin meer dan helft van de ondervraagden geloofde. De meeste stellingen konden op 10 tot 20 procent steun rekenen.

* Verschijnselen toegevoegd na het vorige onderzoek uit 1985.
Door afrondingen telt niet alles op tot 100%

De twee populairste verschijnselen zijn helderziendheid en genezing door handoplegging, deze werden door meer dan 17 procent als geloofwaardig geacht. De deelnemers hadden de meeste scepsis over het bestaan van kabouters en elfen, slechts 1,7 procent geloofde daarin.

Wanneer je de resultaten van het nieuwe onderzoek vergelijkt met de resultaten uit 1985 valt het op dat het geloof in de meeste paranormale verschijnselen is afgenomen – en in veel gevallen zelfs meer dan gehalveerd. Enkele vragen werden juist vaker bevestigend beantwoord. Zo geloven er nu – in vergelijking met dertig jaar geleden – meer dan twee keer zoveel mensen in geesten en spoken (nu 16,3 procent) en in het contact met buitenaardse wezens (nu 8,5 procent).

Benieuwd hoe sceptisch jij bent en wil je jouw paranormaalscore weten? Dan kun je hier de vragenlijst voor jezelf invullen.

Een uitgebreid overzicht en verdere interpretatie van dit onderzoek is te lezen in het nieuwste nummer van Skepter.

Bron: Skepter

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Mens