Met migranten minder misdaad?

kijkmagazine

23 May 2010 16:00

Het zal geen koren zijn op de molen van bepaalde rechtse politieke partijen: uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat tussen 1990 en 2000 de aantallen berovingen en moorden het snelst afnamen in de steden waar de immigratie het meest toenam.

Deze opmerkelijke bevinding is afkomstig van Tim Wadsworth, een wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Colorado te Boulder. Hij keek naar misdaadcijfers van de FBI en gegevens van volkstellingen in de VS, en concludeert daaruit dat “steden met een sterker groeiende immigrantenbevolking tussen 1990 en 2000 een scherpere afname in moorden en berovingen lieten zien”.

Wadsworths onderzoek ondersteunt de ideeën van Harvard-socioloog Robert J. Sampson, die in 2006 in The New York Times ‘nieuwe Amerikanen’, met name uit Mexico, opvoerde als oorzaak van de teruglopende criminaliteit in de VS van de jaren negentig. Sampson verzette zich daarmee tegen het idee dat ‘de grenzen sluiten’ een gunstig effect zou hebben op de misdaadcijfers in zijn land, iets wat hem naar eigen zeggen destijds de nodige kwade reacties en beledigingen opleverde.

Bronnen: University of Colorado at Boulder


Meer Mens