Oorsprong vrouwelijk orgasme gevonden?

kijkmagazine

03 August 2016 13:00

Lichaam vrouw

Amerikaanse wetenschappers denken een groot mysterie uit de biologie te hebben opgelost: waar komt het vrouwelijk orgasme vandaan?

Al minstens sinds de tijd van de oude Griek Aristoteles houden mensen zich bezig met de grote vraag ‘waar komt het vrouwelijk orgasme vandaan?’. Twee Amerikaanse biologen, Mihaela Pavlicev en Günter Wagner, denken nu het antwoord op het spoor te zijn.

Evolutionaire verklaring

Het punt bij het vrouwelijk orgasme is dat het – in tegenstelling tot het mannelijk orgasme – niet noodzakelijk lijkt te zijn bij de voortplanting. Sterker nog, maar weinig vrouwen beleven een orgasme tijdens de seks zelf. Wat is dan de evolutionaire verklaring voor het verschijnsel?

Van die verklaringen zijn er in de loop der jaren al heel wat geopperd, die volgens Pavlicev en Wagner grofweg te verdelen zijn in twee groepen. De eerste groep denkt dat het vrouwelijk orgasme wel degelijk het voortplantingssucces vergroot – zij het op een andere, meer indirecte manier. Het vrouwelijk orgasme zou bijvoorbeeld zorgen voor een betere band tussen de partners, wat dan de overlevingskansen van het kroost ten goede komt.

De tweede groep neemt aan dat het vrouwelijk orgasme niet de kans op nageslacht vergroot, maar een neveneffect is van iets anders. Denk hierbij aan het idee dat de clitoris van ongeveer hetzelfde bouwplan gebruikmaakt als de penis, waardoor het bij mannen daadwerkelijk functionele orgasme ook voor vrouwen beschikbaar is.

Cadeautje van de evolutie

Klinkt op zich allemaal best aannemelijk, maar, zo stellen de twee onderzoekers: dit soort verklaringen focussen zich wel heel erg op de mens en andere primaten. In plaats daarvan besloten zij het probleem breder aan te pakken: door zich op veel meer soorten zoogdieren te richten.

Bij die zoektocht kwamen ze uit bij de eisprong. Bij ons heeft die een regelmatige cyclus, maar bij veel andere zoogdieren wordt die opgewekt door het mannetje. En volgens Pavlicev en Wagner zit hem in dat tweede, wijd verbreide en oudere mechanisme de oorspronkelijke functie van het vrouwelijk orgasme. Die zorgt er bij deze soorten voor dat de eisprong op het juiste moment plaatsvindt, door bepaalde hormonen af te geven. Bij soorten met een cyclus, zoals de mens, is die functie vervallen – maar het orgasme hebben we wel behouden. Een cadeautje van de evolutie waar een groot deel van de wereldbevolking erg dankbaar voor zal zijn.

Bronnen: Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, Yale University via EurekAlert!

Beeld: FreeImages.com/Celiece Aurea


Meer Mens