Wat is Pinksteren?

KIJK-redactie

19 May 2024 07:00

Schilderij El Greco, Pinksteren

Vandaag (en morgen) is het Pinksteren. Sommige mensen denken dan meteen aan Pinkpop, maar wat vieren we eigenlijk echt op deze feestdag?

Met Pinksteren vieren de christenen de uitstorting van de Heilige Geest, die wordt beschouwd als de geest van God. Samen met de Vader en de Zoon vormt hij de Drie-eenheid. De geest zou zijn neergedaald op de discipelen van Jezus en die kracht hebben gegeven om het geloof verder te verspreiden.

De discipelen zaten volgens de Bijbel op eerste pinksterdag met elkaar in een huiskamer. De deur zou spontaan zijn opengevlogen, waarna de volgelingen van Jezus vlammen, vurige tongen genoemd, boven hun hoofd ontvingen. Dit was het teken dat God hen de Heilige Geest had gezonden. Bovendien konden de discipelen opeens vloeiend in allerlei vreemde talen spreken. Handig bij het verspreiden van Gods woord.

Dagje extra

Pinksteren is onderdeel van de paascyclus. Op Goede Vrijdag zou Jezus zijn gekruisigd en na drie dagen zijn opgestaan uit de dood. Dit laatste vieren de christenen met Pasen. Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart: Jezus stijgt op een wolk naar de hemel. Hij zou zijn discipelen op deze dag echter nog wel hebben beloofd dat hij de Heilige Geest zou uitstorten. En dit gebeurde tien dagen na zijn opvaring naar de hemel en dus op de vijftigste dag na Pasen. De naam Pinksteren, afgeleid van het Griekse woord pentèkostè, betekent dan ook vijftig.

Maar als de uitstorting van de Heilige Geest op één dag zou zijn gebeurd, waarom plakken we er dan nog een vrije dag achteraan? Dit is in de middeleeuwen door de kerk besloten. De gedachte hierachter was dat de gelovigen dan meerdere kerkdiensten konden bijwonen. Maar vaak werd tweede pinksterdag vooral gebruikt voor het bezoeken van markten of om bij familie en vrienden op de thee te gaan.

Evenementen met Pinksteren

In de middeleeuwen werd de uitstorting van de Heilige Geest groots gevierd. Onder andere liet men in kerken duiven los en blies men op klaroenen, instrumenten die lijken op een trompet. Pinksteren wordt nu een stuk minder uitgebreid gevierd door gelovigen. Wel is er een evangelische pinksterconferentie genaamd Opwekking, die duurt van vrijdagavond tot en met maandagmiddag. Hier wordt gebeden, gezongen en naar preken geluisterd. Deze conferentie trekt jaarlijks 50.000 bezoekers.

Verder zijn er ook allerlei niet-kerkelijke evenementen. Het bekendste hiervan is Pinkpop, een festival in Limburg dat drie dagen duurt. Vaak worden de bezoekers vergezeld door een lekker zonnetje. Want de Heilige Geest brengt meestal mooi weer met zich mee.

Beeld: detail uit een werk van El Greco (‘Pinksteren’)

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Mens