Aarde 70 miljoen jaar jonger dan gedacht

kijkmagazine

17 July 2010 16:00

Het verschil zal niet groot genoeg zijn om de jonge-aarde-creationisten gelukkig te maken, maar volgens drie wetenschappers is onze planeet minder oud dan we dachten.

Het gebruikelijke scenario voor de vorming van de aarde is dat dit proces zo’n 30 miljoen jaar in beslag nam na de vorming van het zonnestelsel. Maar volgens de drie onderzoekers is die periode te kort. Weliswaar groeide de planeet in 10 tot 40 miljoen jaar tot twee derde van zijn huidige omvang, maar daarna vertraagde het proces. In totaal zou het zo’n 100 miljoen jaar geduurd hebben voordat de aarde helemaal ‘af’ was.

De wetenschappers baseren zich daarbij onder meer op een isotoop van het element hafnium, dat vervalt tot een wolfraamisotoop. Deze vorm van wolfraam heeft de neiging naar de metalen kern van de aarde af te zakken, terwijl dat voor hafnium niet het geval is. Als je nu de verhouding tussen de hafnium- en wolfraamisotopen vergelijkt met die in een meteoriet – waarin beide metalen niet gescheiden zijn door het hierboven omschreven proces – dan kun je daaruit afleiden hoe lang de aarde er bij benadering over deed om te ontstaan.

Een soortgelijk verhaal geldt voor de elementen uranium en lood, waar de onderzoekers ook naar keken. En toen de onderzoekers beide methodes combineerden, bleek daaruit dat onze planeet, ongeacht de manier waarop hij precies vormde, meer tijd nodig had om te ontstaan dan eerder werd aangenomen.

“We schatten dat de aarde ongeveer 4,467 miljard jaar oud is”, zegt John Rudge, hoofdauteur van het in Nature Geoscience gepubliceerde onderzoek. “Een broekje dus, in vergelijking met de 4,537 miljard jaar oude planeet die we eerst voor ogen hadden.”

Bronnen: University of Cambridge/PhysOrg.com, BBC News, Nature Geoscience

Beeld: NASA


Meer Nieuws