Bleker denkt publicatie virusstudie te kunnen stoppen

kijkmagazine

09 March 2012 12:00

Ron Fouchier

Staatsecretaris Henk Bleker heeft een manier geopperd om te voorkomen dat Science de controversiële vogelgriepstudie van Ron Fouchier publiceert.

De World Health Organization mag dan hebben besloten dat het controversiële vogelgrieponderzoek van Ron Fouchier kan worden gepubliceerd, dat betekent niet dat de soap eromheen nu is afgelopen. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken denkt namelijk een manier te hebben gevonden om alsnog te voorkomen dat het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science de studie plaatst. Hij beschouwt publicatie als “export van gevoelige kennis”, en daar is een vergunning voor nodig. Een vergunning die Bleker zou kunnen weigeren.

Het onderzoek van Fouchier, viroloog aan het Erasmus MC, leidt tot het voorstellen van dit soort kunstgrepen, omdat erin wordt beschreven hoe het H5N1-vogelgriepvirus overdraagbaar tussen zoogdieren kan worden gemaakt. Die kennis zou, zo is de angst, bioterroristen van pas kunnen komen. Daarom wordt er al maandenlang op allerlei niveaus flink gebakkeleid over de vraag of de betreffende studie niet beter geheim kon blijven.

In het vandaag verschenen nummer van KIJK vind je een interview met Fouchier, waarin hij uitlegt waarom hij denkt dat de risico’s van publicatie “vrijwel nihil” zijn:

“Een bioterrorist kan ons onderzoek niet nadoen in zijn garage. Daarvoor moet je echt gestudeerd hebben in de virologie, goed getraind zijn, goede faciliteiten hebben. Grote organisaties met veel geld kunnen het natuurlijk wel; die kunnen virologen trainen en faciliteiten bouwen. Maar die experts kunnen ook gewoon de literatuur lezen die er al is, en exact dezelfde proeven doen die wij deden. Dus die hebben geen enkel voordeel van onze kennis.”

De Nederlandse Tweede Kamer denkt daar echter anders over. Op de SP na wil vrijwel de volledige Kamer geen of zeer beperkte publicatie over het onderzoek, schrijft de Volkskrant. En Bleker denkt dus de manier gevonden te hebben om aan die wens te voldoen. “Nu eens zien of ze er bij Science erg van schrikken, een Nederlands exportverbod op wetenschappelijke kennis”, aldus chef wetenschap Martijn van Calmthout op zijn weblog.

Bronnen: de Volkskrant, Martijn van Calmthout

Beeld: De Wereld Draait Door


Meer Nieuws