Borstelworm blijkt voorouder menselijk brein

KIJK-redactie

13 September 2010 10:00

De complexe menselijke hersenen zijn ontsproten aan de genen van een minuscuul wormpje.

Dit blijkt uit onderzoek gedaan door Detlex Arendt, verbonden aan het European Molecular Biology Laboratorium in Heidelberg, Duitsland. Arendt en zijn onderzoeksteam ontdekten dat de borstelworm Platynereis dumerilii genen bezit die coderen voor cortexvorming.

De onderzoekers kwamen hierachter toen ze 42 genen van de worm bekeken. Door middel van fluorescente markers hielden ze de lichaamscellen bij waarin de genen tot expressie kwamen. Het patroon dat hieruit ontstond, sloot zowel aan bij de simpele paddenstoelhersenen van ongewervelden, als bij een vroege cortexvorming.

De cortex of hersenschors is de buitenste laag van de hersenen van gewervelden en maakt deze groep intellectueel superieur ten opzichte van andere dieren. De borstelworm in kwestie is nauwelijks veranderd sinds zijn ontstaan 600 miljoen jaar geleden. Hiermee lijkt hij de oudste voorouder te zijn van de hersenschors.

De onderzoekers vermoeden niet alleen dat de worm de voorouder is van ons brein, maar ook dat hij de aanleiding gaf tot de Cambrische explosie. Tijdens deze periode, zo’n 530 miljoen jaar geleden, ontstonden vele soorten. De evolutionaire voordelen die het nieuwe brein aan soorten gaf, kan hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Bronnen: NewScientist, Discovery

Beeld: nerr0328


Meer Nieuws