Hebben bosbranden invloed op het klimaat?

KIJK-redactie

31 July 2023 11:15

hebben bosbranden invloed op het klimaat?

Door klimaatverandering neemt het aantal bosbranden flink toe. Maar bij zo’n natuurbrand komt er een hoop warmte en koolstofdioxide vrij. Heeft dat op zijn beurt invloed op het klimaat?

Het korte antwoord is ja. Aan de ene kant veroorzaakt de opwarming van het klimaat extra natuurbranden. De temperatuurstijging leidt tot meer droogte, waardoor het vuur makkelijker om zich heen grijpt. Daarnaast komen bij hogere temperaturen meer onweersbuien voor, en bliksem is een belangrijke oorzaak van bosbranden. Dit heeft vooral in de noordelijke naaldbossen tot een toename van het aantal branden geleid. Bovendien veroorzaken natuurbranden extra opwarming. Bosbranden brengen broeikasgassen zoals CO2 in de lucht. In een jaar met veel branden kan de bijdrage aan de totale CO2-uitstoot oplopen tot wel 10 procent.

Lees ook:

Meer natuurbranden

Hoelang dit effect aanhoudt, hangt af van het type bos en de omstandigheden; bijvoorbeeld of op die plek weer bomen gaan groeien die koolstofdioxide kunnen opnemen. Weliswaar komt er bij brand ook veel rook vrij, met stofdeeltjes die het zonlicht reflecteren en daarmee de opwarming van de aarde temperen, maar dat is slechts een kortstondig en plaatselijk effect.

Verrassend genoeg schreven wetenschappers in 2017 in het wetenschappelijke tijdschrift Science nog dat het aantal natuurbranden wereldwijd met ongeveer 25 procent was afgenomen in de achttien jaar ervoor. Dat kwam vooral door een verandering in landgebruik. Zo was in veel tropische gebieden bos gekapt om plaats te maken voor landbouw. En waar geen bos meer is, kan het ook niet branden.

Nu stijgt het aantal natuurbranden echter weer. Het VN Klimaatprogramma UNEP en de non-profitorganisatie GRID-Arendal berekenden dat dit oploopt van 14 procent in 2030 en 30 procent in 2050 tot 50 procent tegen het eind van de eeuw.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]! En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier of eenvoudig via onderstaande knop.

Tekst: Marlies ter Voorde, Laurien Onderwater

Bronnen: Science, NOS


Meer KIJK antwoordt