Brein voorspelt verbroken belofte

KIJK-redactie

18 December 2009 17:10

Als je een belofte doet die je later niet gaat nakomen, is dat te zien in de hersenen. Dat heeft Thomas Baumgartner van de Zwitserse Universiteit van Zurich ontdekt.

Bij het betreffende onderzoek moesten proefpersonen een spel spelen waarbij een investeerder geld kon inleggen bij een beheerder. Daarmee zou het geldbedrag vervijfvoudigen, maar er was wel een risico voor de investeerder: het was niet zeker dat de beheerder het vervijfvoudigde geld met hem zou delen. De beheerder van het geld kon wel een belofte doen aan de investeerder dat hij het geld zou delen, maar die hoefde hij niet na te komen.

Bijna alle beheerders deden de belofte om het geld te delen, maar die kwamen ze lang niet allemaal na. En dat konden de onderzoekers zien met behulp van fMRI-scans. Bij een belofte die niet nagekomen werd, was er namelijk een verhoogde hersenactiviteit te zien in bepaalde hersendelen (te weten: de dorsolaterale prefrontale cortex, de cortex cingularis anterior en de amygdala).

Opmerkelijk is hierbij dat de verhoogde hersenactiviteit plaatsvond op het moment dat die belofte werd gedáán. Volgens Baumgartner is dat verrassend, want in principe heeft iemand die iets belooft dan nog niets fout gedaan. Sterker nog, op dat moment kan hij de belofte nog steeds nakomen. De hersenen weten dus blijkbaar van tevoren al of iemand de kluit gaat belazeren.

De Zwitserse onderzoeker denkt dat de ontdekking toegepast kan worden op criminelen die op het punt staan om vrijgelaten te worden. Met behulp van de vraag ‘beloof je je bij vrijlating goed te gedragen?’, kan dan meteen gezien worden of de crimineel daadwerkelijk van plan is om een goede burger te worden. Nou ja… in theorie dan.

Bronnen: New Scientist


Meer Nieuws