Boek: Compassie

kijkmagazine

11 January 2011 16:00

In Compassie legt Karen Armstrong uit hoe we ons beter in anderen kunnen verplaatsen, en voorziet ze ons al doende van de nodige godsdienstgeschiedenis.

“Het idee is om mensen weer compassie te leren; empathie, jezelf in anderen verplaatsen.” Zo formuleerde de Britse godsdiensthistorica Karen Armstrong in een interview met KIJK vorig jaar de gedachte achter de Charter for Compassion. Dit op haar initiatief opgestelde “document dat religieuze, ideologische en nationale verschillen overstijgt” roept de mensheid op om zich meer te gedragen volgens de Gulden Regel: ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden.’ Of, in een iets andere, in Nederland bekendere versie: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt…’

Op dit onderwerp borduurt Armstrong voort in Compassie. De Engelse titel van dit boekje geeft aardig weer wat je kunt verwachten: Twelve steps to a compassionate life. Oftewel: een zelfhulpboek in de vorm van een twaalfstappenprogramma (een kreet bekend van onder meer Alcoholics Anonymous) dat je helpt om, simpel gezegd, een Beter Mens te worden.

Het idee van een zelfhulpboek met zo’n prekerige insteek zal bij een deel van de bezoekers van deze site de nekharen overeind doen staan. Toch is Compassie, juist door zijn opzet, bijzonder te noemen. Armstrong kennen we namelijk van dikke, bloedserieuze boeken over religie, die bepaald niet weglezen als de krant. Het feit dat ze dit keer voor zo’n afwijkende, beknopte vorm heeft gekozen en haar lezers daarbij zo direct toespreekt, geeft wel aan hoezeer het streven naar een wereld met meer compassie haar aan het hart gaat.

Daarnaast is het niet alleen maar ‘doe dit, doe dat’ wat de klok slaat. Armstrong heeft zich de afgelopen decennia uitgebreid verdiept in alle wereldgeloven en uiteraard lees je daar behoorlijk wat van terug. Hierdoor is Compassie te omschrijven als ‘Karen Armstrong light’; wie haar eerdere werk wat te lang van stof of te ingewikkeld vond, kan met dit boekje eens voorzichtig beginnen.

En ja, daar moet je dus wel de nodige zelfhulpelementen bij op de koop toe nemen. Op een gegeven moment krijg je zelfs de opdracht te gaan mediteren en dat zal niet iedere KIJK-lezer zichzelf zien doen. Maar goed, ook als je dit soort stappen van Armstrongs plan overslaat, zijn er genoeg tips te vinden die je wél op je dagelijkse doen en laten kunt toepassen. Word je toch nog een béétje die compassievolle mens die Armstrong voor ogen heeft.

hardcover | 240 pagina’s | De Bezige Bij | € 19,90 | ISBN 978 90 234 5973 6


Meer Nieuws