DARPA gaat computer opnieuw uitvinden

André Kesseler

07-01-2013 16:00:48

wachtwoord

Om computers veiliger te maken, wil het Amerikaanse onderzoeksinstituut DARPA terug naar de basis om van daaruit hard- en software helemaal opnieuw te ontwikkelen.

DARPA, een van de grondleggers van internet, gaat zich buigen over de veiligheid van computersystemen. Want zoals een oude computerwijsheid leert: de aanvallers zijn in cyberspace altijd in het voordeel ten opzichte van de verdedigende partijen. Computers zijn namelijk niet ontwikkeld vanuit het oogpunt van veiligheid, maar vanuit de gedachte dat data gemakkelijk toegankelijk moet zijn.

Het project CRASH (Clean-Slate Design of Resilient, Adaptive, Secure Hosts) moet ervoor gaan zorgen dat allerlei computersystemen beter te beveiligen zijn tegen cybercriminelen. Bijvoorbeeld door een beter onderscheid te maken tussen data en instructies, en door voor elk stukje data vast te stellen wat het is, van wie het is en dus welke bewerkingen voor de hand liggen en welke niet.

Een abstracte weergave van hoe DARPA de nieuwe computersystemen ziet.

Als het aan DARPA ligt, komen er nieuwe besturingssystemen die niet langer rond één enkel stuk software zijn gebouwd, maar die uit verschillende modules bestaan. Die modules beheren elk een klein deel van het totaal, zodat een hacker heel veel tijd en energie moet investeren om in een systeem door te dringen. Bovendien zijn alle modules ‘van nature’ wantrouwig. Ze controleren elkaar en bekijken continu of de anderen zich wel aan hun specifieke opdracht houden.

In een interview met AOL Defense zegt projectleider Howard Schrobe: “Het doel van CRASH is niet om perfecte systemen te bouwen, maar om de kosten-batenverhouding voor een hacker zo ongunstig mogelijk te maken.” De systemen moeten hackers (zelfs de professionals in dienst van allerlei overheden of grote bedrijven) zoveel tijd, geld en moeite kosten dat de ‘winst’ die ze er uiteindelijk uithalen niet meer in verhouding staat.

CRASH is niet het enige DARPA-programma dat terug naar de basis gaat. Eerder al lieten we je kennismaken met DARPA’s plannen om een nieuw type computerchip ‘van de grond af’ op te bouwen. Waar de onderzoekers namelijk steeds vaker tegenaan lopen is dat die fijne complimentary metal-oxide-semiconductor-computerchips (CMOS) wel heel veel energie verbruiken. Er moeten steeds zwaardere batterijen mee om de computers aan de gang te houden. En daarom werkt DARPA aan het project UPSIDE: Unconventional Processing of Signals for Intelligent Data Exploitation.

Bron: AOL Defense

Beeld: DARPAPodcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws

NIEUW!

De nieuwste editie van KIJK is nu verkrijgbaar