Ecstasy voor getraumatiseerden?

kijkmagazine

21 July 2010 16:00

Mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) lijken baat te hebben bij een behandeling waar ecstasy aan te pas komt.

Dat is de conclusie van een studie waarbij de drug (officiële naam 3,4-methyleendioxymethamfetamine, afgekort MDMA) tijdens psychotherapie werd gegeven aan twaalf mensen met PTSS. Acht andere proefpersonen kregen een placebo. De combinatie van therapie en ecstasy leek te werken: de patiënten die de drug namen, reageerden over het algemeen beter op de behandeling dan de patiënten die een suikerpilletje kregen.

Een mogelijke oorzaak voor dat gunstige resultaat zit hem in het gegeven dat mensen met PTSS zich tijdens psychotherapie vaak ofwel emotioneel afsluiten voor hun problemen, ofwel last krijgen van angstaanvallen. “Er zit bij deze patiënten maar een klein gebiedje tussen niet heftig genoeg reageren en te heftig reageren”, schrijven de betrokken onderzoekers in het Journal of Psychopharmacology. “MDMA zou dit gebiedje kunnen verbreden, waardoor patiënten emotioneel betrokken blijven zonder overmand te worden door angst als ze worden geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen.”

Wel moeten er twee belangrijke kanttekeningen bij het onderzoek worden geplaatst. Ten eerste ontvingen alle betrokken onderzoekers geld van de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, een organisatie die pleit voor medicinaal gebruik van psychedelische middelen en marihuana. Er was dus sprake van een geldschieter die duidelijk hoopte op de uitkomst die nu werd gevonden. Deze sponsor-met-een-agenda speelde bovendien “een rol bij het ontwerp van het experiment, het analyseren van de data en het schrijven van het verslag”, zoals de onderzoekers netjes toegeven in hun wetenschappelijke publicatie.

Ten tweede was hier niet echt sprake van een zogenoemd dubbelblind onderzoek. Bij zo’n onderzoek weten zowel de experimentatoren als de proefpersonen niet wie de placebo heeft gekregen en wie het te testen medicijn, zodat die kennis de resultaten niet kan beïnvloeden. Dat was hier weliswaar ook de bedoeling, maar alle experimentatoren en alle proefpersonen op één na hadden tijdens het onderzoek wel door wie ecstasy had gekregen en wie niet. Tja, ’t is dan ook een pilletje waarvan de effecten wat makkelijker van een placebo zijn te onderscheiden dan bij veel andere mogelijke medicijnen…

Bronnen: Journal of Psychopharmacology, New Scientist

Beeld: Joseph Eid/AFP/ANP


Meer Nieuws