Energieverbruik kan met 73 procent omlaag

André Kesseler

28 January 2011 16:00

In de westerse wereld is al vrij veel aandacht voor energiezuinige woningen. Maar het kan nog veel beter.

Dat is tenminste de conclusie van Julian Allwood en zijn collega’s van de Cambridge-universiteit. Ze onderzochten woningen, fabrieken, voertuigen en een hele reeks andere zaken. De conclusie was dat we, met gebruik van bestaande materialen en technieken, met veel minder energie toekunnen.

Door in woningen bijvoorbeeld driedubbel glas te plaatsen, de spouwmuren te voorzien van 300 millimeter dikke isolatieplaten, te koken met de deksel op de pan, (close-in) boilers af te schaffen en het gewicht van auto’s nog verder naar beneden te brengen, kunnen we met z’n allen maar liefst 73 procent minder energie verbruiken.

Dat is niet allemaal onmiddellijk haalbaar. Auto’s van 300 kilogram maken, zoals het team voorstelt, is technisch gezien misschien wel te doen, maar heeft ook serieuze gevolgen voor de veiligheid. Het punt dat Allwood op basis van zijn onderzoek maakt is dit: “Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die er zijn.”

Bronnen: New Scientist


Meer Nieuws