‘Frequente chocolade-eters minder dik’

kijkmagazine

27 March 2012 08:30

Chocolade

Een nieuw onderzoek laat zien dat mensen die vaak chocolade eten een lagere body mass index hebben dan anderen.

Tegen rondgedeelde chocolade zegt op de KIJK-redactie zelden iemand nee. Dus nieuws dat erop lijkt te wijzen dat het ‘bruine goud’ niet alleen lekker, maar ook nog goed voor ons is, verwelkomen we met open armen. Zoals de verrassende bevinding dat mensen die vaak chocolade eten in de regel minder dik zijn dan anderen.

Afslankende ratten

Beatrice Golomb en collega’s beschrijven dit verband in een zojuist gepubliceerd artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Internal Medicine. Voor deze studie moesten circa duizend mensen onder meer de vraag beantwoorden hoeveel keer per week ze chocolade eten. Verder werden van iedereen de lengte en het gewicht bepaald, en daaruit de body mass index (BMI) berekend; het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte. Hieruit bleek dat een grotere ‘chocolade-eet-frequentie’ gerelateerd was aan een lagere BMI. De hoeveelheid chocola per snackmoment leek daarbij geen rol te spelen.

Betekent deze bevinding dat vaker een chocolaatje in je mond stoppen een goede manier is om af te slanken? Helaas niet. Sowieso geldt dat er geen oorzakelijk verband is aangetoond. De nieuwe studie laat zien dat mensen die vaak chocola eten een lagere BMI hebben, maar niet dat hun BMI lager is dóórdat ze vaak chocolade eten – en dat je dus dunner wordt van chocolade.

De onderzoekers onderkennen dit voorbehoud netjes in hun artikel, maar vermoeden zelf dat chocolade wel degelijk een gunstig effect heeft op onze stofwisseling. Daarbij verwijzen ze naar eerdere experimenten waarbij knaagdieren die een stof uit cacao gevoerd kregen slanker werden.

Toch niet zo verrassend?

Volgens Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU Amsterdam, is het resultaat van Golomb en collega’s niet zo verrassend als het lijkt. “Vrijwel altijd vinden epidemiologen dat veel eten geassocieerd is met een laag lichaamsgewicht”, zegt hij. “Dit komt vooral doordat mensen met overgewicht onderrapporteren wat ze eten – vooral tussendoortjes.” Oftewel: misschien aten de proefpersonen met een hogere BMI niet minder chocolade dan de rest, maar waren ze bij het invullen van de vragenlijst wat minder waarheidsgetrouw op dit punt. Daarnaast noemt Seidell een andere, eenvoudige verklaring voor het gevonden effect: “Mensen met overgewicht zullen meer lijnen, waarbij ze zaken als chocola laten staan.”

Het is dus de vraag of we op basis van het onderzoek van Golomb écht mogen concluderen dat slanke mensen vaker chocolade eten dan dikke. En op een onderzoek dat laat zien dat bij mensen het vaak eten van chocolade ook daadwerkelijk leidt tot een gewichtsafname, is het zoals gezegd sowieso nog wachten. “De fabrikanten van chocolade zullen de onderzoekers en het tijdschrift echter zeer dankbaar zijn”, besluit Seidell zijn mail aan KIJK.

Bron: Archives of Internal Medicine

Beeld: Jonathan Werner


Meer Nieuws