Gedwongen vegetarisch door broeikaseffect?

KIJK-redactie

17 October 2011 09:00

voedselvoorziening in het nauw bij opwarming aarde

Als de opwarming van de aarde aanhoudt, zullen we met z’n allen op zoek moeten naar andere en nieuwe voedselbronnen. Onderzoekers voorspellen namelijk een dramatische afname van herbivoren en vissen.

Natte voeten is niet het enige punt van zorg meer. Als de opwarming van de aarde doorzet, zal ook onze voedselvoorziening in het nauw komen. Onderzoekers van de University of Toronto voorspellen namelijk dat om te overleven voedselketens van de gehele wereld drastisch aangepast gaan worden.

Ecologen hebben aangetoond dat planten en dieren in verschillende mate meegroeien met heersende temperaturen. Dieren groeien veel sneller met hogere temperaturen dan dat planten dat doen. Houdt de opwarming van de aarde aan, dan groeien planteneters uit hun voedselvoorziening, aangezien planten in groei achterblijven. Herbivoren zullen uitsterven; roofdieren zullen achter elkaar aangaan en wij mensen zijn dan een deel van onze vleesvoorziening kwijt, zo voorspellen de onderzoekers.

Benjamin Gilbert van de Universiteit van Toronto vult deze voorspelling aan met de conclusie van zijn onderzoek naar de effecten van opwarming op de planktonspiegels in onze oceanen. Hij zag een significante afname van fytoplankton en zoöplankton toen hij het water in hun bassins opwarmde, zoals nu gebeurt onder invloed van het broeikaseffect. Als plankton verdwijnt uit onze oceanen, zal er minder voedsel zijn voor vissen en zo naast landdieren ook minder vis voor de mens.

Of bovenstaande voorspellingen uitkomen, is nog de vraag. Om deze te beantwoorden, is het volgens Gilbert nodig om gedurende langere tijd het leven op aarde te observeren. Maar, zo zegt hij, als de voorspellingen kloppen, zullen bestaande voedselketens drastisch veranderen en hele populaties dieren hierdoor met uitsterven worden bedreigd. En dat zal zeker zijn consequenties zal hebben voor de wereldwijde voedselvoorziening.

Wat dan het dagmenu van de mens wordt, is hier op de KIJK-redactie een grote vraag. Onze vleesvoorziening zal dus volgens de onderzoekers sterk worden teruggedrongen, maar vegetarisme is dan vanwege de achterblijvende plantengroei ook geen langdurige oplossing… Heeft hier iemand een idee?

Bron: University of Toronto Faculty of Arts and Science

Beeld: Walt Stoneburner/CC BY 2.0


Meer Nieuws