Hoe verdubbel je de efficiëntie van zonnecellen?

KIJK-redactie

04 October 2010 13:00

Nieuw onderzoek bekijkt de mogelijkheid om met één zon-energiedeeltje, twee stroompjes te laten lopen. Hiermee wordt de efficiëntie van het zonnepaneel naar een hoger niveau getild.

Bruce Parkinson van de Universiteit van Wyoming is een van de onderzoekers die zich hiermee bezig houdt. Met zijn onderzoeksteam heeft hij de eerste proefopstelling ontworpen waarbij één foton (zon-energiedeeltje), twee elektronen vrijmaakt.

Dit onderzoek is belangrijk, omdat het een grote beperking van het huidige zonnepaneel oplost. Die zet namelijk maar maximaal 33% van de binnengekomen zonenergie om in elektriciteit. In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe een zonnepaneel werkt. De reden voor de beperkte efficiëntie van zonnepanelen is dat ze gevoelig zijn voor fotonen met een specifieke hoeveelheid energie. Wanneer een binnenkomend foton te weinig energie heeft, kan hij geen elektron vrijmaken en dan gaat zijn energie verloren. Heeft een binnenkomend foton echter te veel energie, dan komt er wel een elektron los, maar gaat de extra energie verloren.

De proefopstelling van het onderzoek verdeelt de hoeveelheid zon-energie over twee elektronen. Hierdoor wordt de restenergie van fotonen met te veel energie toch gebruikt. Dit kan de maximale efficiëntie van het zonnepaneel verhogen naar 44%.

Bronnen: University of Wyoming via Physorg.com, Science, Kennislink

Beeld: Abi Skipp/cc-by-sa 2.0


Meer Nieuws