‘Westerling moet vleesconsumptie halveren’

KIJK-redactie

16-04-2012 09:00:09

Biefstuk

Iedere dag vlees eten zit er in de toekomst misschien niet meer in. Om de uitstoot van lachgas te stabiliseren, moeten we onze vleesconsumptie drastisch verminderen.

Het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties heeft enkele richtlijnen uitgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onder meer wordt daarin geprobeerd om de concentraties van distikstofoxide (in Nederland beter bekend als lachgas) voor 2050 te stabiliseren. Om dit te bereiken, moet volgens een nieuwe studie van Woods Hole Research Center-onderzoeker Eric Davidson ieder persoon in de ontwikkelde wereld zijn vleesconsumptie halveren.

Naast koolstofdioxide en methaan is lachgas een van de belangrijkste broeikasgassen. Hoewel de emissie ‘slechts’ 6 miljoen ton per jaar is, veel minder dan de 10 miljard ton koolstofdioxide die we jaarlijks uitstoten, neemt lachgas gemakkelijker warmte op. Hierdoor draagt het meer bij aan de opwarming van de aarde dan koolstofdioxide. Bovendien is het een moeilijk te reguleren gas. Het stikstof uit de distikstofoxidemoleculen is namelijk een essentieel onderdeel van synthetische mest, en door de groeiende vraag naar voedsel is het gebruik daarvan moeilijk te beperken.

De oplossing voor dit probleem ligt volgens Davidson vooral bij de ontwikkelde wereld. De regelingen rond mest en bemesting moeten worden aangescherpt en om de druk op de agrarische industrie en het gebruik en de productie van kunstmest te verlagen, moet elk individu in de Westerse landen zijn vleesconsumptie drastisch verminderen.

Of dat laatste haalbaar is? “Dertig jaar geleden had ik niet verwacht dat roken ooit zou worden verboden in cafés, maar dat is ook gelukt”, zegt Davidson. “Met de juiste educatie en wellicht ook de juiste prijzen kan de vleesconsumptie ook worden teruggedrongen.”

Bron: Environmental Research Letters, IOP via EurekAlert!

Beeld: Tarale/CC BY 2.0Podcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws