Man herkent emoties sneller bij andere mannen

KIJK-redactie

13 December 2011 09:00

Mannen reageren eerder op andere mannen die emoties uiten

Echte mannen huilen niet! Toch blijken mannen en emoties veel beter samen te gaan dan voorheen werd gedacht. Zo reageren mannen veel sterker op andere mannen dan op vrouwen, als zij hun emoties uiten.

Mannen en emoties, een combinatie die tot veel verhitte discussies leidt. Vrouwen zouden te emotioneel zijn en mannen juist te weinig. Toch blijkt uit onderzoek van Qazi Rahman, verbonden aan de Biological and Experimental Psychology Group van Queen Mary’s School of Biological and Chemical Sciences in Londen, dat mannen niet emotieloos door het leven gaan. Wel herkennen mannen beter emoties bij andere mannen en reageren ze hier sneller op dan bij vrouwen.

Rahman liet proefpersonen foto’s zien waarop beurtelings mannen en vrouwen met verschillende gezichtsuitdrukkingen stonden. De foto’s waren zo opgezet dat de ene helft van het gezicht een basisemotie uitdrukte en de andere helft neutraal was. De ruim honderd mannen moesten vervolgens zo snel mogelijk de emotie op de foto’s beoordelen.

Theorieën op de tocht

Uit de resultaten blijkt dat mannen meer reageren op andere mannen die hun emotie uiten, dan op emoties van vrouwen. Vooral de ‘pop-out’-emoties woede en verbazing, die als een reflex op het gezicht verschijnen, riepen sterke reacties bij de mannen op.

Rahman denkt dat dit komt doordat mannen evolutionair zijn voorgeprogrammeerd om signalen van alertheid en bedreiging op te vangen bij anderen, om zo sneller te kunnen reageren bij gevaar. Op gezichten die walging vertoonden, ook een ‘pop-out’-emotie, reageerden de mannen dan weer bijna niet. Waarschijnlijk doordat terugtrekking de logische reactie op walging is, een die mannen van nature eerder zullen negeren.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat mannen voornamelijk met hun rechterhersenhelft reageerden op de emoties van andere mannen, terwijl vrouwelijke emoties met beide hersenhelften werden verwerkt. Twee bekende theorieën met betrekking op emoties lijken daarmee op de tocht te staan. De eerste zegt dat emoties voornamelijk in de rechterhelft leven en de ander dat alleen de positieve emoties door de rechterhersenhelft worden verwerkt. Rahmans onderzoek toont geheel andere resultaten, die bovendien afhankelijk zijn van de emotie en de sekse van de betrokken personen.

Bronnen: Emotion, Medical Xpress

Beeld: tangi_bertin/CC BY 2.0


Meer Nieuws