Medicijnen in water maken vissen gek

KIJK-redactie

16 February 2013 13:00

Medicijnen in rivierwater zorgen voor grote, blijvende gedragsveranderingen bij wilde baarzen.

Uit onderzoek van de Umeå-university in Zweden, deze week gepubliceerd in Science, blijkt dat rivierwater vervuild met medicijnresten veel invloed heeft op het gedrag van wilde baarzen. Zo kiezen de vissen niet meer voor de veiligheid van hun school, maar zwemmen ze liever alleen. Bovendien zijn ze een stuk agressiever en gaan ze af op veel grotere prooien dan normaal.

Blijvend effect

Zelfs een lage dosis oxazepam in het rivierwater, een kalmeringsmiddel dat angstaanvallen voorkomt, kan al invloed hebben op de vis. De wilde baars slaat de giftige chemicaliën namelijk op in zijn spiermassa, waardoor hij in relatief schoon water steeds meer besmet raakt. En het effect ebt niet weg. Zelfs als het water verschoond wordt, blijft de vis zich rebels gedragen.

De onderzoekers waarschuwen dat als we niets doen aan de watervervuiling, dat grote gevolgen kan hebben op de langere termijn. Als de wilde baarzen allemaal veel agressiever gaan jagen, kan dat er namelijk voor zorgen dat andere vissoorten worden uitgeroeid.

Kalmeringsmiddelen in de Maas

Het onderzoek gaat uit van rivieren in Zweden, maar ook rivieren in Nederland zijn vervuild. Zo kwam het toenmalige ministerie van  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in 2011 met een onderzoek waaruit bleek dat vooral de Rijn en de Maas veel kalmeringsmiddelen bevatten.

Bron: Science


Meer Nieuws