‘Meer mensen op aarde in 2100 dan gedacht’

Naomi Vreeburg

19 September 2014 09:00

Naar schatting zal de wereldbevolking in de 22e eeuw stijgen naar 11 miljard. Dit is 2 miljard meer dan eerder werd verwacht.

De laatste twintig jaar wezen onderzoeken uit dat de wereldbevolking deze eeuw zou stijgen van 7 miljard naar 9 miljard en wanneer het jaar 2100 was bereikt, zou dit aantal afnemen of constant blijven. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat er naar verwachting 2 miljard mensen meer op aarde zullen rondlopen dan werd verwacht in de 22e eeuw en dat de populatiegroei hierna nog wel even zal doorgaan.

Nieuwe toetsen

Maar hoe kan het dat dit onderzoek iets anders uitwijst dan de vorige testen? Dit komt doordat voor deze nieuwe schatting gebruik is gemaakt van modernere statistische toetsen die alle beschikbare informatie kunnen gebruiken om een betere schatting te geven. De vorige testen waren alleen gebaseerd op levensverwachting en het aantal kinderen die vrouwen gemiddeld krijgen. In het nieuwe onderzoek werd rekening gehouden met meerdere factoren zoals sterftecijfer en migratie.

Op basis hiervan concludeerden de wetenschappers dat met 80 procent zekerheid is vast te stellen dat de populatie in het jaar 2100 tussen de 9,6 en 12,3 miljard ligt. Ook is met 70 procent zekerheid te zeggen dat dit aantal niet constant blijft in de volgende eeuw, maar dat het juist zal toenemen.

Landen

Niet zo heel verrassend is dat de grootste toename naar verwachting zal plaatsvinden in Afrika. Aan het einde van de eeuw zou de populatie daar zijn gestegen van 1 miljard naar 4 miljard. Het geboortecijfer ligt hier namelijk nog altijd erg hoog. Landen die naar verwachting weinig verandering zullen ondergaan zijn: Azië, Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben. De wereldbevolking blijft hier stabiel of neemt iets af.

Bronnen: Science, University of Washington via Eurekalert!


Meer Nieuws