Model voorspelt aanval rebellen

KIJK-redactie

04 January 2010 17:24

Onderzoekers hebben een model bedacht dat zou voorspellen wanneer rebellenacties plaatsvinden en hoeveel slachtoffers daarbij vallen.

Het wiskundig model van natuurkundige Neil Johnson en zijn team gaat ervan uit dat rebellengroepen met elkaar samenwerken en constant met elkaar van samenstelling wisselen. Ook is er volgens de wetenschapper een strijd gaande tussen de opstandelingen om wie de meeste media-aandacht krijgt voor zijn actie.

Johnson bekeek wanneer rebellenacties plaatsvonden en de hoeveelheden slachtoffers die daarbij vielen van negen oorlogen (onder andere de oorlog in Irak van 2003 tot 2008 en in Sierra Leone van 1994 tot 2003). Deze gegevens leidden tot een wiskundige vergelijking die de vorm heeft van een zogenoemde machtswet. Met het bovengenoemde wiskundig model denkt de natuurkundige deze machtswet te hebben verklaard.

Lars-Erik Cederman, onderzoeker van internationale conflicten aan het Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, denkt dat het model een eerste stap is om meer kennis te vergaren over oorlogsvoering. Hij vindt echter niet dat Johnson kan zeggen dat hij hét patroon heeft gevonden, aangezien hij maar negen oorlogen onder de loep heeft genomen. Ook wordt betwijfeld of rebellen zich wel zo vaak hergroeperen als Johnson beweert.

Neil Johnson heeft zijn werk gepresenteerd aan de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Momenteel werkt hij aan een model dat kan voorspellen hoe opstandelingen in Afghanistan reageren op de invloed van meer buitenlandse troepen.

Bronnen: Nature News

Beeld: AFP/ANP


Meer Nieuws