Nederlandse vinding maakt plastic van planten

KIJK-redactie

17 February 2012 16:00

Aardolie wordt overbodig nu chemische bouwstenen uit biomassa kunnen worden gewonnen

Een nieuwe nanokatalysator kan de benodigde bouwstoffen voor bijvoorbeeld plastic en verf uit biomassa halen. Een groene vervanging van de huidige methode, waarbij aardolie wordt gebruikt.

Plastic, verf, medicijnen, antivries; vrijwel alle chemische producten uit ons dagelijkse leven worden gemaakt uit ruwe aardolie. Maar ondertussen worden fossiele brandstoffen steeds schaarser en beginnen we ons ook zorgen te maken over hun schadelijke effecten op het milieu. Tijd voor een nieuwe en groene vervanging van aardolie. Zoals de katalysator die scheikundigen van de Universiteit Utrecht hebben ontwikkeld, waarmee biomassa kan worden omgezet in dezelfde bouwstenen voor deze producten.

IJzeren nanokatalysator

De techniek om biologisch materiaal om te zetten in onder andere plastic was er al. Planten en snoeiafval worden hierbij langdurig verhit, totdat ze een gasmengsel vormen. Via ingewikkelde processen kunnen uit dit synthesegas vervolgens bouwstoffen voor veel chemische producten worden gewonnen. Het gasmengsel moest hiervoor alleen zoveel productiestappen doorgaan, dat de techniek te inefficiënt en kostbaar was om op grote schaal toe te passen.

Maar nu komt scheikundige Krijn de Jong met een nieuwe katalysator die bestaat uit ijzeren nanodeeltjes van slechts 0,00002 millimeter groot. Hiermee kunnen in één keer de benodigde bouwstenen uit het synthesegas worden gehaald en zijn verdere kostbare en tijdrovende productiestappen overbodig. De Jong legt zijn groene productiemethode zelf in dit filmpje uit.

Bioplastics

De Jong over zijn productiemethode: “Het levert precies dezelfde producten, maar dan gemaakt uit snoeiafval in plaats van aardolie. Deze bioplastics zijn niet te onderscheiden van gewone plastics.” Een ander voordeel is dat zijn katalysator alleen houtachtige biomassa, takken, stengels en snoeiafval gebruikt en geen eetbare plantdelen zoals maïskolven.

De Jong zal samen met Dow Benelux de katalysator verder ontwikkelen. Hij verwacht dat de eerste producten van biologisch plastic binnen enkele jaren op de markt verschijnen.

Bronnen: Science, Universiteit Utrecht

Beeld: Cjp24/Wikimedia Commons


Meer Nieuws