Neutrino’s brengen boodschap over

kijkmagazine

22 March 2012 16:00

Tunnel neutrinobundel NuMI

Natuurkundigen zijn erin geslaagd te communiceren via neutrino’s die door honderden meters rotsbodem werden gestuurd.

Recht door de aarde heen communiceren met mensen in, pak ’em beet, Australië. Of: boodschappen uitwisselen met een onderzeeboot, waar die zich op dat moment ook bevindt. Of: een bericht sturen naar een ruimteschip dat zich achter een planeet of maan bevindt. Dat zou allemaal weleens mogelijk kunnen zijn met neutrino’s, deeltjes die vrijwel ongestoord door materie heen bewegen, of dat nu de aarde, een grote hoeveelheid water of een hemellichaam is. Amerikaanse onderzoekers hebben dit idee nu voor het eerst in de praktijk gebracht, door neutrino’s door 240 meter rots te sturen en de deeltjes daarbij hun eigen naam te laten spellen.

Het betreffende experiment werd uitgevoerd op Fermilab, nabij Chicago, waar neutrino’s worden geproduceerd die naar de detector MINERvA gaan. Hierbij vliegen ze voor bijna een kwart van de ruim een kilometer afstand tussen bron en detector door massieve rotsbodem. Deze deeltjes werden vervolgens op een heel simpele manier ingezet om binair informatie door te geven: de neutrinobundel aanzetten stond voor ‘één’, de bundel uitzetten voor ‘nul’. Via deze code werden de acht letters van het woord ‘neutrino’ doorgespeeld naar de detector, waar ze met een betrouwbaarheid van 99 procent konden worden gelezen.

Op de bovenstaande manier zou het mogelijk moeten zijn om tussen elke twee punten op aarde te communiceren zonder dat daar een kabel tussen hoeft te liggen, zegt Dan Stancil, eerste auteur van het wetenschappelijke artikel dat het experiment beschrijft. Jammer is alleen dat deze manier van communiceren verre van snel werkt: de bitsnelheid was niet meer dan 0,1 bit/s. Bovendien zijn neutrinodetectors enorme bakbeesten. Of een onderzeeboot ooit zo’n ding met zich mee zal kunnen nemen, is dus zeer de vraag…

Bron: Modern Physics Letters A (gratis te lezen preprint op ArXiv.org)

Beeld: Reidar Hahn/Fermilab


Meer Nieuws